Peer-learning - dansk

Tre redskaber med fokus på elev-til-elev læring i danskfaget. Dokumenterne indeholder lærervejledning og aktivitetermed fokus på tekstforståelse, skriftlig fremstilling og læsning.

Elev-til-elev læring om tekstforståelse  

Introduktion til metoden Reciprok undervisning

Formålet med redskabet er blandt andet, at eleverne tilegner sig fire tekstforståelsesstrategier: At forudsige, at stille spørgsmål, at opklare ord og begreber og at opsummere.

Hent materialet om tekstforståelse her 

  
Elev-til-elev læring om skriftlig fremstilling

Introduktion til metoden Peer learning

Formålet med redskabet er blandt andet at gøre eleverne fortrolige med skriveprocessens faser og får kendskab til to teksttypers struktur og sprog, som indgår i FP9.

Hent materialet om skriftlig fremstilling her


Elev-til-elev læring om læsning, læsetræning og læselyst

Introduktion til metoden Elev-til-elev læring gennem peer tutoring

Formålet med redskabet er blandt andet at eleverne tilegner sig såvel afkodningsstrategier som læseforståelsesstrategier

Hent materialet om læsning her

Emneord