Peer2Peer feedback og feedforward

At lade eleverne vurdere og hjælpe hinanden kan give frugtbare resultater - med lidt forberedelse.

Hvordan ser den gode opgave ud?

733657_.jpg

Lad eleverne hjælpe hinanden videre

At kunne gennemse en andens arbejde og vurdere kvaliteten kræver, at man aktivt forholder sig til kriterierne. Ved at arbejde med de konkrete resultater, opnår eleven en bedre forståelse af, hvad der forventes.

Samtidig giver det eleven en ny indsigt at se, hvordan andre har løst opgaven: Man ser både den andens gode svar og uheldige svar, og eleven bliver dermed inspireret til forbedring af egen opgave.

Gode råd til peerfeedback

 • Gør noget ud af, at eleverne forstår evalueringskriterierne
 • Det er vigtigt at præsentere gode eksempler
 • Udform progressionsskema inden opgaven stilles 
 • Lav en kontrakt med eleverne: En opgave er ikke færdig, når den er afleveret, og der skal arbejdes med den givne feedback, så den bliver feedforward
 • Arbejd kun med peer to peer formativt, så eleverne har mulighed for at udføre deres forbedringsforslag i praksis
 • Opstil klare krav og rammer for elevernes arbejde med hinandens opgaver

Eksempler

768966_.jpg

At give peer2peer skal læres

Brug peergrade.io

Læs her om erfaringer med peerfedback med peergrade.io af Jesper Bruun fra Institut for Naturfagenes Didaktik.

Lær at give feedforward

Som indledning for at lære eleverne, hvordan man arbejder, gik redaktøren således tilværks i undervisningen i dansk:

 1. Jeg koblede eleverne to og to, således at hver elev skulle sende deres opgave både til mig og til en kammerat. 
 2. Kammeraten kommenterede opgaven og gav feedforward,og derefter sendte kammeraten opgaven både tilbage til skribenten og også til mig. 
 3. Hver elev fik feedforward på deres evne til at at give feedforward. 
 4. Hver elev fik feedforward på deres opgave også fra mig, og den gik både til skribenten og til kammeraten. 
 5. Nu havde hver elev således fået kommentarer og hjælp fra to, og hver elev havde fået en hjælp til at give bedre og klarere feedforward.

Åbn øjnene for eleverne

Man kan træne elevers fokus på deres læringsudbytte ved at gøre klart for eleverne, hvad de forventes at have lært i en time. Hansensberg Tekniske Gymnasium: "Derved skubbes elevens fokus fra "jeg har lavet alle opgaver" til "jeg ved, hvad en 2.gradsligning er, og jeg kan løse den med formlen, og jeg kan tegne den i Geogebra". Dermed er det lettere for eleverne at stille afsluttende tjekspørgsmål til hinanden om lektionens læringsudbytte.

Konkrete forløb, der let kan oversættes til eget fag

728601_.jpg

Peer2Peer feedback med video og facebookgruppe

Træn elevernes evne til at give hinanden feedback på en nuanceret måde med brug af video og sociale medier. Projektet kan bidrage til at styrke elevernes digitale kompetencer i forhold til at give peer-2-peer feedback på hinandens digitale produkter.
Feedback

Peer2peer

Peerfeedback som værktøj til det skriftlige arbejde
Tørkeramt område

Global opvarmning (kemi og biologi)

Faglig viden kobles med kompetenceudvikling: Eleverne skal samarbejde, kommunikere, indhente information og videregive information plus evaluere hinanden.
Blog

Blogs i undervisningen

En blog er en nem måde at skabe en simpel hjemmeside i undervisningen - som arbejdsredskab til både læreren og eleverne.

Emneord