Perspektivtegning, som todimensionel gengivelse af objekter i omverdenen

Lad eleverne tage billeder af nærområdet og vha. et dynamisk geometriprogram finde begreber fra perspektivtegning, såsom forsvindingspunkt, grundlinje m.fl..
Perspektivtegning-Vej.jpg

Forslag til læringsmål

Eleven kan tegne og undersøge en todimensionel gengivelse af omverdenen i enten frø-, normal- eller fugleperspektiv.

Eleverne får en forståelse for, at objekter, som befinder sig i det fjerne, fremstår mindre, når de tegnes i perspektiv.

Eleven kan bruge et dynamtisk geometriprogram til at konstruere en gengivelse af en terning i kantperspektiv

Valg af undervisningsaktivitet

Der er mange måder at kunne arbejde med dette emne på, og i dette eksempel tages udgangspunkt i elevernes nærområde.Det handler dermed om, at eleverne skal tage billeder af områder på skolen eller af skolens nærområde og efterfølgende tegne disse områder i et dynamisk geometriprogram. Dermed forholder de sig til den omverden, som de befinder sig i og "finder samtidig matematikken bag". Eleverne bruger i eksemplet her det dynamiske geometriprogram Geogebra til at undersøge billederne.

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Eleverne skal gerne have forståelse for bl.a. horisontlinje/øjenhøjde, forsvindingspunkt(er) og grundlinje. Snak derfor indledningsvis om, hvad disse begreber dækker over. Lad eleverne komme med eksempler på, hvor de ser disse begreber i hverdagen. Brug evt. kortet fra Google Maps nederst på siden til at snakke ud fra. Billedet gengiver området i nærheden af Peterskirken i Rom. 

Eleverne bruger nu en af de nedenstående figurer (Geogebra-appletter) her på side til at snakke med sidemanden om, hvor man finder horisontlinjen, forsvindingspunkt(er) og grundlinje. De kan tage udgangspunkt i figuren med en vej. Her er det muligt at påsætte linjer. Lad eleverne gøre det. 

Del enten eleverne op i grupper eller lad dem individuelt finde områder på skolen eller i skolens nærområde, som de tager billeder af.

Billederne skal de efterfølgende overføre til en computer og indsætte dem i Geogebra.

Lad eleverne finde de føromtalte begreber på billederne. (horisontlinje/øjenhøjde, forsvindingspunkt(er) og grundlinje)

De kan fortsætte arbejdet ved at finde billeder på Google Maps, som de behandler i Geogebra. Det kunne være billeder fra den vej, hvorpå de bor. Det kunne også være fra storbyer.

Eleverne præsenterer deres arbejde for de andre i klassen. Enten for hele klassen, individuelt eller ved at 3-4 grupper går sammen og præsenterer for hinanden indbyrdes.

Tegn på læring

Eleven overfører billederne til Geogebra og finder grundlinje, forsvindingspunkt(er) og horisontlinje/øjenhøjde på billederne.

Eleven finder forsvindingspunkterne, når denne tegner i kantperspektiv.

Eleven finder forsvindingspunktet, når denne tegner i frontperspektiv.

Eleven benytter et dynamisk geometriprogram til at fortælle andre, hvor på tegningen man finder grundlinje, forsvindingspunkt(er) og horisontlinje/øjenhøjde.

Nyttige materialer

Forenklede Fælles Mål

Matematik
1. - 3. klasse
Geometri og måling (obligatorisk)
Geometrisk tegning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan beskrive egne tegninger af omverdenen med geometrisk sprog (vejledende mål)
Eleven har viden om geometriske begreber (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan tegne enkle plane figurer ud fra givne betingelser og plane figurer, der gengiver enkle træk fra omverdenen (vejledende mål)
Eleven har viden om metoder til at tegne plane figurer, herunder med et dynamisk geometriprogram (vejledende mål)
4. - 6. klasse
Geometri og måling (obligatorisk)
Geometrisk tegning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser (vejledende mål)
Eleven har viden om geometriske tegneformer, der kan gengive træk fra omverdenen, herunder tegneformer i digitale værktøjer (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan anvende skitser og præcise tegninger (vejledende mål)
Eleven har viden om skitser og præcise tegninger (vejledende mål)
Fase 3
Eleven kan tegne rumlige figurer med forskellige metoder (vejledende mål)
Eleven har viden om geometriske tegneformer til gengivelse af rumlighed (vejledende mål)
7. - 9. klasse
Geometri og måling (obligatorisk )
Geometrisk tegning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan undersøge todimensionelle gengivelser af objekter i omverdenen (vejledende mål)
Eleven har viden om muligheder og begrænsninger i tegneformer til gengivelse af rumlighed (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan fremstille præcise tegninger ud fra givne betingelser (vejledende mål)
Eleven har viden om metoder til at fremstille præcise tegninger, herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)

Relaterede filer

Et lille kompendie med opgaver til perspektivtegning. Opgaver indeholder bl.a. begreberne kantperspektiv, frontperspektiv, grundlinje, horisontlinje og forsvindingspunkt.

Relaterede links

En lektion i begreber og metoder i forbindelse med perspektivtegning. Lektionen gennemgår mange begreber og metoder i forbindelse med perspektivtegning i grundskolen. Eleverne kan evt. bruge denne video til at gennemgå eller repetere begreberne.
Prøv den verdensberømte interaktive side om perspektivtegning.
Her er linket til "øvelsen med vejen", som er indlejret nederst på siden her. Via linket er det muligt at hente og efterfølgende ændre øvelsen.