Photomath

Brug denne app til at lade eleverne få viden om ligningsløsning med digitale værktøjer og løse bl.a. ligninger og uligheder algebraisk. Komplet med forklaring af processen.
© Photomath

Hvordan

Peg på regnestykket, ligningen, uligheden, ligningssystemet m.m. og lad appen finde løsningen. Komplet med "trin for trin'-forklaring af, hvordan det kan løses algebraisk. Appen kan genkende håndskrift. Se videoen ovenfor for en gennemgang af mulighederne.

Hvorfor

Dette digitale hjælpemiddel giver eleverne mulighed for at løse fx enkle ligninger, uligheder, ligningssystemer m.m.. I forbindelse med ligningsløsning udgør digitale værktøjer både et redskab til løsninger af problemer og et redskab til at udvikle elevernes forståelse for opstilling, løsning og anvendelse af ligninger. I denne app er det således muligt at lade eleverne løse ligninger og samtidig få 'trin for trin'-forklaringer af, hvordan det kan løses algebraisk. Det er endvidere muligt at indtaste egne ligninger m.m. direkte i appen.

Hvor

Appen retter sig mod matematikundervisningen på mellemtrinnet og i udskolingen.

Forenklede Fælles Mål

Matematik
7. - 9. klasse
Matematiske kompetencer (obligatorisk)
Hjælpemidler (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan vælge og vurdere hjælpemidler til samme matematiske situation (vejledende mål)
Eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved forskellige hjælpemidler (vejledende mål)
Tal og algebra (obligatorisk)
Ligninger (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan opstille og løse ligninger og enkle uligheder (vejledende mål)
Eleven har viden om ligningsløsning med og uden digitale værktøjer (vejledende mål)