The Physics of Waves

Meget fin lærebog (.pdf) om bølger af Howard Georgi, Harvard University (2015). Frit stillet til rådighed under Creative Commons License.

Omfattende lærebog, der kan bruges til reference i forbindelse med fx SRP eller til almindelig baggrundsviden for fysiklæreren. Velskrevet og klar. Venligst stillet til rådighed af forfatteren under en Creative Commons License.

Hovedemnerne er: Harmonisk oscillator, dæmpede svingninger, normalsvingninger, symmetrier, LC-kredse, fourierrækker, longitudinale svingninger og lyd, stående og rejsende bølger, bølgeledere, randbetingelser, signaler og fourieranalyse, bølger i 2D og 3D, polarisation, interferens og diffraktion, chok- og kølvandsbølger, solitoner.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

"The Physics of Waves" af Howard Georgi, Harvard University.

Emneord