Pladetektonik og geologi

Pladetektonik og geologi er centrale emner for geografiundervisningen og indgår i flere af færdigheds – og vidensmålene i Fælles Mål for geografi.

Geologi - to kredsløb

COLOURBOX1430027_0.jpg
© COLOURBOX

Det indre geologiske kredsløb er processerne i Jordens indre, hvor nye bjergarter opstår ved at   sedimenterede bjergarter omsmeltes, størkner og bliver til nye bjergarter. Det indre kredsløb fører til pladernes bevægelser.

Det ydre geologiske kredsløb er de nedbrydende, transporterende og aflejrende kræfter; kulde, varme, vind og vandstrømme.

Formål

Dagsskema på tavle

Formålet med dette modul er, at eleverne får en forståelse af, at verdens lande ikke altid har ligget, hvor de ligger, at de får kendskab til de processer, der har betydning for, at pladerne på Jordens overflade flytter sig, samt at de kan bruge de rette betegnelser om processerne.

(Første del skal være et egentligt formål, mens anden del kan fokusere mere på hvad/hvordan)

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

Placeres forløbet i 7. klasse vil det være rimeligt med 5 uger á 2 timer.

Undervisningens tre faser (3)

Forenklede Fælles Mål

Geografi
7. - 9. klasse
Modellering (obligatorisk)
Jorden og dens klima (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan med temakort og digitale animationer beskrive pladetektonik (vejledende mål)
Eleven har viden om tektoniske plader og deres bevægelser (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan med modeller forklare pladetektonikkens indflydelse på levevilkår (vejledende mål)
Eleven har viden om naturkatastrofer og påvirkning fra pladetektonisk aktivitet (vejledende mål)
Fase 3
Eleven kan med simuleringer forklare hovedargumenter for pladetektonikteorien (vejledende mål)
Eleven har viden om Jordens opbygning og den geologiske udvikling (vejledende mål)
Perspektivering (obligatorisk)
Jorden og dens klima (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan ud fra lokale forhold forklare problematikker knyttet til det geologiske kredsløb og råstofudvinding (vejledende mål)
Eleven har viden om dannelse, fordeling og udvinding af råstoffer (vejledende mål)