Plakater

Tre plakater giver inspiration og metoder til at styrke om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever.

Fra hverdagssprog til fagsprog

Se didaktiske metoder til at understøtte tosprogede elevers før-faglige og faglige ordforråd.

HENT PLAKAT

Tre evidensbaserede metoder

Se tre effektive metoder til undervisning af tosprogede elever.

HENT PLAKAT

Fem faser i tilegnelsen af et nyt sprog

Se faser og processer i andetsprogstilegnelsen hos tosprogede, som begynder at lære dansk helt fra grunden i skolealderen.

HENT PLAKAT