Planetsti med relative størrelser

Lad eleverne gå langs en sti der illustrerer de relative afstande og størrelser i Solsystemet.
Solen

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. Aktiviteten kan med fordel anvendes som led i et egentligt forløb.

Aktiviteten forudsætter at eleverne kender til Solsystemet, Solen og Jorden. Og selve aktiviteten kræver adgang til en lige strækning på ca. 1 km længde.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

 • Eleverne kan vise og fortælle om relative afstande og størrelser i Solsystemet ved hjælp af en planetsti

Undervisningsaktivitet

Ved at bevæge sig langs en planetsti, lærer eleverne om planeternes indbyrdes placering og om de enorme afstande i solsystemet. Samtidig er der bevægelse og variation i undervisningen.

Den planetsti, der beskrives nedenfor, er meget enkel at udføre. Den kan udføres uden målebånd, og planeterne repræsenteres af hverdags-objekter. Fokus er på planeternes og solens relative størrelser og indbyrdes afstande. 

Arbejdsformen er udeundervisning, hvor der veksles mellem bevægelse og pauser med lytning og samtale.

Aktiviteten er baseret på et undervisningsmateriale fra Tycho Brahe Planetarium.

 

Materialer

 • Solen: En ballon pustet op til ca.  20,2 cm i diameter
 • Merkur: Et lille knappenålshoved
 • Venus: Peberkorn
 • Jorden: Peberkorn
 • Mars: Knappenålshoved
 • Jupiter: Hasselnød
 • Saturn: Lille hasselnød
 • Uranus: Peanut
 • Neptun: Kaffebønne
 • Pluto: Meget lille knappenålshoved

Hvad gør læreren?

Læreren går en tur med eleverne. I starten af ruten placeres solen.

Læreren lader på skift eleverne få opgaven at gå det antal skridt der repræsenterer afstanden mellem planeterne.

Læreren instruerer og hjælper eleverne til at gå det korrekte antal skridt.

Gå ti skridt til Merkur. Se og sammenlign Merkurs størrelse med solen.

 • Gå 9 skridt videre til Venus.
 • 7 skridt mere til Jorden.
 • 14 skridt mere til Mars.

 

Læreren fører en klassesamtale om det indre Solsystems struktur og afstande.

 

 

I det ydre Solsystem er afstandene meget større, og læreren lader klassen gå videre i samlet flok.

 • 95 skridt fra Mars til Jupiter.
 • 112 skridt fra Jupiter til Saturn.
 • 259 skridt fra Saturn til Uranus.
 • 281 skridt fra Uranus til Neptun.
 • 242 skridt fra Neptun til Pluto.

Læreren lader ved hvert stop udvalgte elever præsentere en model af den pågældende planet.

Læreren kan eventuelt bede grupper af elever forberede et oplæg om en planet, som de fremlægger ved planetens position under turen.

Fakta om Solsystemet findes på Tycho Brahe Planetariums hjemmeside.

Tilbage i klassen diskuterer læreren Solsystemets afstande med klassen. Hvis det tager 6 måneder at nå til Mars, hvor lang tid vil det så tage at komme ud til de andre planeter?

Læreren kan som perspektivering føre en klassesamtale om relative størrelser i Universet via Størrelsesforhold fra meget småt til kæmpestort.

Hvad gør eleverne?

Eleverne ser hvor Solen placeres

 

De udvalgte elever går et afmålt antal skridt

 

 

Eleverne stopper op ved positionen for hver planet, og den elev der har talt skridt, viser planetens størrelse ved hjælp af ovennævnte modeller.

 

 

Eleverne, der står ved Merkur, Venus, Jorden og Mars, bliver hver især stående med modellen af planeten. Klassen kan nu se og tale om det indre Solsystems struktur og afstande.

 

Elevene går med læreren ud mod positionerne for det ydre Solsystems planeter.

 

 

 

 

Eleverne præsenterer det ydre Solsystems planeter.

Eleverne præsenterer eventuelt en udvalgt planet, når de står på dens position på planetstien.

 

 

Eleverne deltager i en diskussion om Solsystemets afstande.

 

Eleverne deltager i en klassesamtale om relative størrelser i Universet.

Der kan undervisningsdifferentieres via de planeter og afstande eleverne tildeles, idet det er mere krævende at udmåle afstandene til det ydre Solsystems planeter. Hvis det vælges at lade eleverne præsentere fakta om planeterne, kan det også varieres.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan vise og fortælle om relative afstande og størrelser i Solsystemet ved hjælp af en planetsti

Tegn på læring

 1. Eleven finder med hjælp en position for en planet
 2. Eleven finder selvstændigt positionen for en planet
 3. Eleven finder selvstændigt  positionen for en planet og fortæller om planetens relative størrelse

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i, og den afsluttende klassesamtale kan bruges til at evaluere forløbet som helhed.

Forenklede Fælles Mål

Natur/teknologi
3. - 4. klasse
Modellering (obligatorisk)
Jorden og solsystemet (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan med modeller sammenligne solsystemets planeter (vejledende mål)
Eleven har viden om hovedtræk af solsystemets opbygning (vejledende mål)

Relaterede links

Beskrivelse af planetsti fra DTU Børnenes Universitet.
Fakta om Solsystemet fra Tycho Brahe Planetarium.