Podcast: Mener du egentlig det

I denne podcast om unge og demokrati fokuseres på unges interesser og holdninger til politiske og demokratiske spørgsmål, og på, hvor de ytrer sig – og om de ytrer sig. Podcasten følger tre unge Victor, Esther og Gül, når de deler ud af deres tanker omkring det at finde ud af, hvad man egentlig mener. Ungdomsforsker ved CeFU, lektor Maria Bruselius-Jensen fortæller bl.a. om, hvordan det står til med unges politiske deltagelse, og hvordan unges holdninger bliver påvirket eksempelvis på de sociale medier.

Formål

At opøve elevernes evne til at tage kritisk stilling til, hvad der påvirker deres holdningsdannelse.
At opøve demokratisk selvtillid ved at belyse, hvornår og hvordan de unge begår sig i demokratiet i hverdagen.

Fag

Dansk, Samfundsfag 

Tidsforbrug

Ca. 60 minutter (heraf 20 min. til gennemlytning af podcast).

Forberedelse 

Under vejledningen "Sådan gør du" (orange link ovenfor) forklares det, hvordan nedenstående bilag kan anvendes.

 

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Undervisningsministeriet. Læs mere om parterne bag materialet. 

Bilag til download

Relaterede moduler