Podcasts i undervisningen

Eleverne kan træne både mundtlighed og skriftlighed ved at producere podcasts på tysk.

Omfang

1 modul til introduktionsøvelser til programmet

Formål

Ved selv at producere lydfiler kan eleverne træne både deres mundtlige og skriftlige sprogfærdighed. Mediet opfordrer til elevaktiverende undervisning, og selv de stille elever får også taletid.

Under relaterede filer finder du en række podcast-opgaver til tysk. Her er flere eksempler på, hvordan elevproducerede podcasts kan kobles til tekstlæsning og emnearbejde.

Alle opgaveforslag er udfærdiget som enten en form for post reading-opgaver eller Einstiegs-opgaver. I post reading-opgaver skal eleverne demonstrere indsigt i læste tekster. Einstiegs-opgaverne laves derimod inden tekstlæsningen og tjener det formål at spore eleverne ind på teksten emne eller at give dem relevant historisk baggrundsviden.

Forberedelse

At podcaste betyder, at man laver en lydfil. Lydfiler kan optages på computeren i det gratis program Audacity. Find vejledning i installation og anvendelse af programmet under relaterede filer.

Gennemførelse

For at sikre, at alle elever lærer at lave lydoptagelser, er det en god idé først at starte med en gruppeopgave, hvor flere elever arbejder sammen om produktionen af en podcast. Sørg for at sammensætte IT-stærke elever med mindre stærke elever, så alle kommer godt fra start.

Herefter kan eleverne lave en individuel podcast som en hjemmeopgave, hvor eleverne vil have god tid til at arbejde med både indhold og teknik.

 Forslag til opstart i klassen:

 

  • Podcast I: Gruppearbejde, eksempelvis som en del af et større projekt
  • Podcast II: Individuel podcast kombineret med skriftlig aflevering
  • Podcast III: Individuel podcast som integreret del af undervisningen

 

Under relaterede filer finder du udførlige beskrivelser til 10 forskellige opgaver. Du kan som underviser sammensætte disse, som du vil.

Opfølgning

Du kan vælge selv at give mundtligt feedback på elevopgaver i form af podcasts.

Under relaterede links finder du desuden links til lette podcasts om hverdagen i Tyskland, som du kan bruge som optakt eller opfølgning til arbejdet med podcasts.

Kreditering

Mette Hermann, Frederikssund Gymnasium

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Relaterede links

Lette podcast om dagligdagen i Tyskland