Polaritet - polære og upolære forbindelser

To øvelser som illustrerer stoffers polaritet og blandbarhed.

Omfang

1 modul à 90 minutters varighed.

Formål

Forsøgene kan indgå som en del af forløbet om arktis

Formålet med de to forsøg er at undersøge forskellige stoffers egenskaber i forhold til polaritet og blandbarhed.

Gennemførelse

Du finder en udførlig forsøgsbeskrivelse under relaterede filer.

Øvelse 1

I skal bruge en burette, et stativ, et 200 ml. bægerglas, plaststang, heptan og vand.

Eleverne skal skiftevis udføre forsøget med først vand og derefter heptan i buretten. De skal gnide plastslangen i skind/stof og notere sig, hvordan plastslangen reagerer mod vand.

Herefter skal de hælde heptan og vand i et bægerglas og notere sig, hvordan de to stoffer fordeler sig.

De skal herefter besvare følgende spørgsmål: 

  • Hvad sker der med plastslangen, når I gnider den i stoffet? 
  • Find heptans molekyleformel, og tegn stoffets struktur.
  • Find elektronegativiteten af de enkelte atomer i de to molekyler.
  • Hvilket af de to molekyler har den mest ulige elektronfordeling? 
  • Forklar nu, hvorfor vi gjorde de betragtninger, vi gjorde.

Øvelse 2

I skal bruge heptan (C7H16), cyclohexan (C6H12), ethanol (C2H5OH), vand (H2O), Iod (I2), Kobbersulfat (CuSO4), syv reagensglas, propper, måleglas og en spatel.

Eleverne skal ud fra deres viden om elektronegativitet og polaritet komme med hypoteser om, hvorvidt forskellige stoffer opløses i forskellige væsker.

Eleverne skal herefter blande de forskellige væsker med forskellige faste stoffer og notere reaktionen.

Herefter skal de besvare følgende spørgsmål: 

  • Hvorfor ligger CuSO4 sig, hvor den gør? 
  • Formuler en generel regel for, hvilke stoffer (polære/upolære), der kan blandes med hvilke.
  • Prøv at forklare eller tegne, hvorfor polære molekyler kan blandes med hinanden.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Her finder du en udførlig forsøgsbeskrivelse og teorien bag forsøgene.