Politik

Ressourcer om det formelle politiske system, kommunalpolitik, politiske partier, valg, politiske sager, politiske indflydelsesformer- og veje.

Politik drejer sig om den autoritative fordeling af værdier med gyldighed for et samfund (D. Easton).

I bekendtgørelsen for samfundsfag hedder det bl.a om den politiske dimention. 

De faglige mål

 undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold

 undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse

 forklare og diskutere konsekvenser af politisk styring og markedsstyring

 demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernefaglighed

 politiske ideolgier, politiske skillelinjer og vælgeradfærd. Magt- og demokratiopfattelser, retssystemet,  forskellige typer politiske systemer, EU.

Det formelle politiske system

fælles

Den dømmende magt

Dette modul handler om retsstaten og herunder domstolene
statsministeren
© Jørgen Lassen

Statministerens nytårstale 2016

Modulet indeholder Statsminister Lars Løkke Rasmussen nytårstale i tekst og video samt et forslag til hvordan den kan anvendes i undervisningen.
politics

Politik og teori

Modellet indeholder links der primært er abstrate analyser af politik

Pariter, vælgere og valg

paneldebat

Valg til Folketinget 2015

Dette modul indeholder materialer om nogle af de centrale debatpunkter der var vigtige under valgkampen
folkeringsvalg

Valgtemaer 2015 - Dagpenge

Dette modul anviser vidensressourcer der kan bruges i forbindelse med en undersøgelse af temaer i valget 2015
COLOURBOX850732 afstemning.jpg

Valg, valgresultater og vælgere

Vælgerne stemmer om hvilke repræsentanter de ønsker skal træffe beslutninger om lovgivning på deres vegne. Her er materiale vedrørende valgresultater, regler for valg og vælger mm.

Politik i andre lande - Komparativ politik

Magt og Spin

spin

Spin i dansk politik

Spin i politik - politisk rådgivning - manipulation af offentligheden - hvordan skal vi forstå moderne formidling af politik og politiske sager
christiansborgCOLOURBOX1757563.jpg

Politisk psykologi

Psykologi har meget at sige om politik, politisk holdningsdannelse og holdningspåvirkning. Er der valgtema på skemaet? - tag et kig her.

Kommunalpolitik

Kommunalt

Kommune og kommunalpolitik

Denne side indeholder materiale der referere til de dele af den offentlige sektor man kalder kommunerne og regionerne

Politiske sager

Mennesker ude på havet

Flygtninge

Modulet indeholder materiale om flygtninge fænomenet i den dansk kontekst.
mand midt blandt skydevåben

Terror og Ekstremisme del 3

Dette modul indeholder materiale og perspektiver i forhold til terrorisme og voldelig ekstremisme
Sprøjtning i marken

Miljø og Landbrugspolitik - en case

Modulet indeholder materialer der vedrør miljø og landbrugspolitikken i relation til den aktuelle landbrugs og fødevareaftale dec. 2015
COLOURBOX4639303 økonomianalyse.jpg

Dagpenge og dagpengereform

Modulet indeholder den politiske aftale om dagpengesystemet, dagpengekommissionens rapport, reaktioner herpå samt baggrundsmateriale.

Politiks indflydelse og påvirkning

møde

Lobbyisme i Danmark

Lobbyisme eller politisk påvirkning handler om den ikke-formaliserede indflydelse på de politiske beslutningsprocesser.
COLOURBOX1234313 de mange valg.jpg

Politik, og ungdom - deltagelse og indflydelse

Diskussionen om unges forhold til politik er i høj grad præget af synpunkter på unge som sådan og i mindre grad fokuseret på hvad unge politisk mener. I dette modul ser vi dog nærmere på hvad de unge og deres politiske foreninger, organisationer og bevægelser selv mener politisk.

Aktiviteter, øvelser og forløb

politics

Nye alliancer i dansk politik

Eleverne skal i denne aktivitet undersøge, hvordan partierne forsøger at positionerer sig i forhold til hinanden og i forhold til vælgerne.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png