Poste deine Fotos auf Instagram

Lad dine elever poste deres egne foto på Instagram med tysk tekst og hashtags. Aktiviteten kombinerer arbejdet med færdigheds-vidensområderne Skrivning og Kulturmøder.

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering.

Aktiviteten tager udgangspunkt i elevernes engagement på de sociale medier og kombinerer arbejdet med færdigheds-vidensområderne Skrivning og Kulturmøder.

Eleverne skal finde foto, hashtags og kommentarer på tysk, skrive tyske hashtags og tekst til egne foto samt kommentere deres kammeraters foto. 

Aktiviteten kan laves online på Instagram eller lokalt i klasseværelset. 

Se eksempler på posts med tekst og hashtags i illustrationerne til dette modul. 

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål

  • Eleven kan skrive hashtags og korte billedtekster på tysk
  • Eleven kan anvende enkle, typiske udtryk på tysk som kommentar til foto på Instagram

Undervisningsaktivitet

Elevforudsætninger: I denne aktivitet søger eleverne efter foto på Instagram ud fra på forhånd udvalgte tysksprogede hashtags. Eleverne skal efterfølgende selv poste et foto med tekst og hashtags samt kommentere en andens foto på tysk. Det er en forudsætning, at eleverne er fortrolige med Instagram og kender mediets opbygning og særlige karakteristika, herunder søgning på hashtags (#).

Det er også vigtigt at eleverne er bevidste om adfærd på Internettet og de sociale medier (netikette), herunder især hvordan man kommenterer på andres foto, og hvad det er tilladt at lægge ud (se forslag til hjemmesider om netikette under relaterede links).

Mange tyskere bruger efterhånden også en del engelske ord og udtryk på de sociale medier. Tal evt. med eleverne om, at dette er velkendt og find gerne enkelte eksempler, men sæt samtidig rammer, der sikrer, at det tyske sprog er i centrum, også når der arbejdes med de sociale medier. Læringsmålene for aktiviteten understøtter dette. 

Materialer: Smartphone, tablet eller evt. computer.

Undervisningsdifferentiering: Der kan stilles krav om omfanget af fototeksten samt af antallet af kommentarer. 

Aktiviteten kan alternativt laves som en foto-kommenteringsopgave, hvor der arbejdes med foto, men ikke online på Instagram. Hver elev udvælger i så fald et foto, som printes og forsynes med egen kommentar og hashtags. Derpå skal en kammerat skrive sin kommentar til fotoet. Til slut svarer eleven på kammeratens kommentar. 

Hvad gør læreren?

Læreren introducerer målene og aktiviteten for eleverne: Eleverne arbejder  først enkeltvis, derpå i par. Først skal eleverne på Instagram og søge efter et tysk hashtag, der kan lede dem til opslag med tysk tekst. Fx #Ferienzeit eller #Fussball

I første omgang skal eleverne hver især finde et foto, de godt kan lide, hvor der også er skrevet et tekstopslag på tysk.

Læreren beder eleverne oprette et tekstdokument, hvor de selv skriver en kommentar til fotoet.

Eleverne skal parvis sammenligne deres foto og kommentar. Derpå skal de – fortsat i par – finde 2-3 andre foto med tilhørende tekst og notere typiske ord og vendinger fra billedteksterne (brug samme tekstdokument som før).

Læreren samler nu op på disse ord og typiske udtryk på klassen. Klassen kan med fordel lave en fælles bank med ord og typiske udtryk. Dette kan gøres enten på en padlet eller på en fysisk planche, som hænges op i klasselokalet.

Til sidst skal eleverne finde et godt foto på deres egen telefon, som de poster på Instagram med  tysk tekst og hashtags. Derefter kommenterer eleverne hinandens foto, stadig parvis – evt. med mulighed for at kommentere på flere foto og få kommentarer fra flere kammerater.

Læreren kan bede eleverne lave deres Instagram-opslag i tekstdokumentet først, så de kan få feedback, inden de poster det. Alternativt beder læreren om screenshots/screendumps af elevernes posts inkl. kommentarer fra kammeraterne. Disse danner baggrund for observation af tegn på læring og følgende evaluering. 

Hvad gør eleverne?

Eleverne overvejer tyske hashtags, de vil søge på og går derefter på Instagram og søger efter foto med tilhørende tysk tekst.

De opretter et dokument i Word eller lign. og skriver her en kommentar til fotoet.  Eleverne sammenligner parvis foto og kommentarer.

Sammen finder eleverne nu flere foto med kommentarer på tysk, og de noterer typiske vendinger fra fototeksterne.

Til sidst finder eleverne et foto på deres smartphone (eller tager et), som de poster med tyske hashtags og tysk tekst (de kan også lave et fiktivt opslag i det før oprettede tekstdokument). Derpå udveksler de deres foto-post med en kammerat, dvs. de skal skrive en kommentar til den andens opslag, og derefter svare på den kommentar, den anden ligeledes har skrevet, til deres eget opslag. 

Tegn på læring

Omsatte læringsmål

Eleven kan skrive korte billedtekster på tysk

Tegn på læring

  1. Eleven skriver et par tyske hashtags eller en kort sætning til sit foto på Instagram
  2. Eleven skriver sætninger og hashtags til sit foto og kommenterer en andens foto på nogenlunde forståeligt tysk
  3. Eleven skriver hashtags og en kortere, sammenhængende tekst til sit foto samt kommenterer et fremmed foto på Instagram på forståeligt tysk. 

Omsatte læringsmål

Eleven kan anvende enkle, typiske udtryk på tysk som kommentar til foto på Instagram

Tegn på læring

  1. Eleven anvender ét typisk udtryk
  2. Eleven anvender to typiske udtryk
  3. Eleven anvender flere typiske udtryk

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den evt. indgår i.

Galleri (billeder/videoer)

Forenklede Fælles Mål

Tysk
5. - 7. klasse
Skriftlig kommunikation (obligatorisk)
Skrivning (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan skrive enkle sætninger (vejledende mål)
Eleven har viden om brug af opslagsteknologier (vejledende mål)
Kultur og samfund (obligatorisk)
Kulturmøder (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan anvende enkle tyske udtryk i mødet med tysktalende (vejledende mål)
Eleven har viden om sammenhæng mellem tysk sprog og kultur (vejledende mål)

Relaterede links

Hjemmeside om netikette. Siden henvender sig til tyske unge.
Tysk internetside for unge med regler for netikette og en lille tankevækkende video.
Link til Padlet, hvor man kan oprette en elektronisk opslagstavle. Padlet findes også i Skoletube.