Postkarten schreiben

Lige efter ferien er det oplagt at skrive postkort til familien, en ven eller veninde. Her kan eleverne med fordel øve sig på den frie skriftlige fremstilling, som de bliver prøvet i til en evt. skriftlig prøve i 9. klasse (FP9).
Ved stranden

Introduktion

I dette undervisningsforløb øver eleverne sig på den frie skriftlige fremstilling ved at skrive postkort. De får viden om skriveprocesser ved fra gang til gang at tilføje nyt og redigere i deres tekst.

Formål

Hensigten med dette forløb er, at eleverne får udvidet deres ordforråd, får kendskab til vigtige markører i postkort-genren og arbejder med skriveprocesser. Det er vigtigt at gøre eleverne klart, at de skal besvare opgaven fra gang til gang. Og det indgår i bedømmelsen, at de har forstået de stillede opgaver.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Planlægning, arbejdsformer og materialevalg  

Bed eleverne arbejde ved computeren, da de skal ændre og rette til. De skal indsætte et billede fra deres ferie. Fra gang til gang skal de bruge det nye, de har lært og skrive om. Forløbet strækker sig over 5 gange, hvorefter eleven afleverer til læreren. 

Eleverne skal skrive deres eget brev. Men lad eleverne bruge hinanden til at læse og korrigere hinandens tekster.

Start forløbet op med at snakke om postkort-genren. 

  • Hvad er specielt for genren: dato, hilsen, spørgsmål og høflighedsvendinger. Måske har eleverne ikke skrevet postkort før - snak om brev. Hvad er forskellen?
  • Hvem vil man skrive til? - Modtageren.

Eksempler på læringsmål og udfordringsmål

Eleven kan skrive enkle, korte sætninger.

Eleven kan anvende ligefrem ordstilling.

Eleven bruger tegn korrekt.

Eleven kan sætte udsagnsled og grundled i egne sætninger.

Eleven kan anvende hilse-form og stille spørgsmål i en kort tekst.

Eleven kan anvende almindelige høflighedsformer.

Eleven kan bruge "du" og Sie" alt efter modtager.

Eleven kan anvende korrekt ordstilling - også i bisætninger.

Eleven kan anvende min. 3 modalverber i sætninger.

Eleven kender 3-5 tidsadverbier og kan anvende dem.

 

Omfang

12- 16 lektioner + hjemmearbejde

Gennemførelse

Forløbet er delt op i 5 gange, der evt. kan underopdeles. Imellem hver gang arbejder eleverne hjemme. Næste gang starter eleverne med at tage en kopi af det, de har lavet og sætter ind i samme dokument. Efterhånden bliver det en længere tekst. Det giver dig som lærer den fordel, at du kan følge med i skriveprocessen og får et mere præcist billede af elevens skriftlige formåen.

Gør eleverne opmærksom på, at de gerne må kopiere fra eksempelsætningerne (dem, der står i kursiv).

Du kan kopiere teksten her og sende direkte til dine elever fra gang til gang:

1. gang

Schreibe 10 Sätze über deine Ferien:

Was hast du gemacht? Mit wem warst du zusammen? Wo warst du?

På klassen arbejder vi med spørgsmålene og skriver sætninger op, som du vælger individuelt.

Vi træner enkel sætningskonstruktion x O + datid

 

Meine Ferien waren schön /toll/ viel zu lang.

Ich war viel zu Hause // Ich war nicht viel zu Hause.

Ich war oft mit Freunden/Freundinnen zusammen. Ich war mit meiner Familie zusammen.

Ich war im Ausland. Ich war in______________. /Ich war in Dänemark.

Das Wetter war gut / schlecht / einigermaßen / super. Die Sonne schien und es war heiß.// Es regnete oft und war kalt.

Ich war oft draußen // Ich war oft drinnen.

  

2. gang

1. Kopier de 10 sætninger og sæt ind i dit dokument (der er nu to identiske tekster!).

Nu skal du skrive og redigere i det, du lige har kopieret

2. Tjek: substantiver med stort + kongruens (passer grundled og udsagnsled sammen, dvs. samme person og ental/flertal)

3. Tilføj:

Indledning, dato + hilsner

Guten Tag..., Hallo..., Hi...

Silkeborg, den 10. Juli 2013

Bis bald, Tschüs, Alles Liebe, Alles Gute...

  • Almindelige høflighedsvendinger og spørgsmål indsættes:

Wie geht es dir? // Wie geht´s?

Mir geht es gut!

Wie ist das Wetter bei euch? ..Indsæt det, du har skrevet om vejret.

Hvis det skal være som svar: Danke für deine Mail / deinen Brief.

Ich freue mich darauf dich / euch kennen zu lernen.

Es wäre toll, falls wir uns treffen könnten.

 

Læg mærke til, at den tyske ordstilling følger den danske!

 

3. gang

1. Kopier din tekst fra sidste gang.

2. Ret den igennem: husk substantiver med stort + kongruens (altså overensstemmelse mellem udsagnsled og grundled)+ stav rigtigt og brug det rigtige køn foran ordet

3. Nu skal du indsætte tidsudtryk, tidsadverbier og sætningsforbindere, så der fortælles mere flydende.

Læg mærke til:

Der er omvendt ordstilling efter disse

- tysk er ligesom dansk! (ikke engelsk)

Montag, Dienstag, Mittwoch... Am Wochende + sætning:

Am Wochende war ich viel zu Hause.

Im Laufe der Ferien war ich meistens zu Hause

Gestern, Meistens, In den Ferien, Tagsüber, Vorgestern.. + sætning:

In den Ferien war ich in Paris. 

Zuerst, am Anfang, dann, danach, zuletzt, zu guter Letzt, zum Schluss...

Zuerst war ich in Kopenhagen.

Skriv også, hvor længe du var et sted:

Ich war 3 Wochen lang in Kopenhagen. Die nächsten beiden Wochen waren wir zu Hause. Und dann kam meine Freundin zu Besuch. 

Læg mærke til, at i København hedder in Kopenhagen (med "in" )

 

4. gang

1. Kopier det, du skrev sidste gang og sæt ind til slut - som du plejer

2. Ret!

3. Du skal skrive 4 spørgsmål og knytte dem til 4 sætninger, som du skriver om dig selv eller dine oplevelser. 

Sådan gør du:

Ich mag ..... Magst du auch.....?

Kennst du die Band ......? Das ist meine Lieblingsband.

Welche Musik hörst du gern? Ich höre am Liebsten ......

Welchen Sport treibst du? Ich spiele ........

 

5. gang 

1. Kopier det, du skrev sidst, sæt det ind til slut. Ret det hele!

2. Indsæt 3 sætninger i teksten, hvor du bruger modalverber, fx: 

Du kannst mir glauben: meine Ferien waren toll!

Ich durfte alleine an den Strand gehen. Auch Abends. 

3. Vælg et billede/foto til, der passer til dit postkort. Skriv 5 sætninger til, der passer til billedet. Så er dit postkort færdigt.

Det afleveres ved at sende en mail med hele dokumentet til mig på elevintra.

 

Du bliver bedømt på:

- at du har løst opgaverne, dvs. lavet det, du skulle. HUSK at skrive, hvis der er en gang, du har været syg e.l.

-at du har gjort dig umage: du har rettet teksterne, som jeg har bedt om - substantiver med stort, husk navneordenes køn - stavefejl og sjuskefejl trækker ned.

- at teksten er sammenhængende - hvilket den er, hvis du har fulgt mine anvisninger :-)) 

 

Tegn på læring

  • Lad eleverne sidde i grupper på 2-4 og læse deres postkort og give feedback og stille spørgsmål: 

Mir hat gut gefallen, was du über deine Ferien in ________ geschrieben hast.

War das Wetter die ganze Zeit gut? 

Wart ihr auch in ______?

Entschuldige bitte, ich habe nicht ganz verstanden: mit wem warst du unterwegs?

  • Eleven skal sende et postkort vha. app´en PhotoCard (se under relaterede moduler: "Skriv et kreativt postkort med PhotoCard").

Forslag til undervisningsdifferentiering

  • Når eleven sender postkortet vha. app´en PhotoCard, kan der for nogle være nok udfordring i at indsætte det allerede skrevne postkort.
  • Andre skal skrive 3-5 sætninger ekstra, der har med modtageren at gøre. Skift evt. modtager, sådan så eleven skal tilrette sin tekst efter denne.

Forenklede Fælles Mål

Tysk
8. - 9. klasse
Skriftlig kommunikation (obligatorisk)
Skrivning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan skrive enkle notater, beskeder og breve (vejledende mål)
Eleven har viden om skriveprocesser (vejledende mål)
Sprogligt fokus (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan skrive enkle sætninger klart og forståeligt (vejledende mål)
Eleven har viden om sætningsopbygning (vejledende mål)

Relaterede filer

Her er elevopgaverne. Send kun én opgave ud ad gangen og ikke hele arket. Så er det mere overskueligt for eleverne.