Præsentationer med padlet

I dette undervisningsforløb viser vi, hvordan dine elever kan bruge gratis-programmet padlet.com til præsentation af deres værelser.

Introduktion

Eleverne skal præsentere deres værelse, dvs. de ting, de har på værelset, og hvor de er henne.

Formål

Eleven skal kunne lave en præsentation af sit nærmiljø. Eleven skal kende og kunne anvende centrale ord i forhold til emnet og præsentere arbejdet. Derfor skal der også være fokus på, at elevens udtale er forståelig.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Planlægning, arbejdsformer og materialevalg

For at styrke elevernes forforståelse arbejdes der først med de nye gloser, møblerne, og med ordene der angiver retning (højre, venstre, i midten).

Eleverne kan arbejde to og to med flashcards el. lign.

 • Arbejdet foregår på computer/iPad vha. programmet padlet, fordi det går hurtigere end hvis de fx skulle tegne deres værelser. Desuden vil det virke motiverende for mange.
 • Eleverne kan få hjælp til udtalen ved at bruge text-to-speech generatoren.
 • For at træne udtalen og selve præsentationen øver de sig og giver hinanden feedback, inden de evt. fremlægger for klassen. Under denne arbejdsform er alle elever aktive samtidig, og det vil for mange føles tryggere at skulle fremlægge for en klassekammerat end for hele klassen.

Den konkrete planlægning

Læreren udarbejder en opgavebeskrivelse til eleverne, fx:

1. Vælg 7-12 ting, som du har på dit værelse og skriv dem i et dokument på din computer/iPad.

 • Husk, hvis der står  n  bag ordet er det neutrum og får "das" foran.
 • Hvis der står  m  bag ordet er det maskulinum (hankøn) og får "der" foran.
 • Hvis der står  f  bag ordet er det femininum (hunkøn) og får "die" foran. Tür (dør) er femininum, dvs. det hedder die Tür.

Dette skal bruges under præsentationen.

2. Hvor er dine ting i værelset?


Rechts ist ... (Til højre er...).  Links ist..... (Til venstre er...), In der Mitte ist... (I midten er..) In der Ecke ist... (I hjørnet er..)


Skriv nu hele sætninger fx. Rechts ist die kleine Lampe. 

3. Nu har du en hel tekst. Sæt den ind på http://text-to-speech.imtranslator.net/. Klik på german og få den læst op. Lyt! Sig det herefter.

4. Nu skal du tage et billede af dit værelse med de ting, du har skrevet om. Du skal sende billedet til dig selv, så du kan arbejde fra iPad eller computer. Flere detaljer til padlet:

 1. Gå ind http://padlet.com/. Log gratis ind med en mail-adresse, for så kan du arbejde videre med den igen. Sæt dit billede ind som wall. Det gør du ved at klikke på stjernen og vælge "wallpaper". Så får du billedet i baggrunden, når du har uploadet det (ikonet med pilen).
 2. Skriv små "sedler" ved at dobbeltklikke på væggen. Hæng dem op på de ting, du vil fortælle om.
 3. Man kan også sætte links, billeder og dokumenter ind på sin padlet.

Eksempler på læringsmål

Eleven kan anvende op mod tolv ord for ting de har på værelset.

Eleven kan udtale ordene forståeligt.

Eleven har viden om substantivernes køn.

Eksempler på udfordringsmål

Eleven anvender adjektiver i alle sætninger.

Eleven kan udvide indholdet på ”væggen” med f.eks. links, billeder og dokumenter.

Omfang

3-4 lektioner + evt. hjemmearbejde

Gennemførelse

 • Læreren introducerer arbejdet med ”værelsesord” ved ud fra opgavebeskrivelsen at modellere processen, fx tilegnelse af gloser, text-to-speech og padlet.com. (læreren forklarer og demonstrerer strategier). 
 • Eleverne arbejder individuelt med indlæring af egne værelsesgloser og udarbejder flashcards.
 • Eleverne giver hinanden feedback i par vha. flashcards (ordforråd).
 • Eleverne skriver individuelt ved hjælp af retningsudtryk hele sætninger i dokument og træner udtale vha. text-to-speech.
 • Feedback i par med fokus på bestemt artikel (eleverne kan evt. også bruge deres flashcards her).
 • Eleverne arbejder individuelt med opgaven i padlet.com.
 • Klassen deles i to hold (A og B). De fortæller på skift om deres værelse, "Mein Zimmer" for hinanden. Hold A rykker videre, hold B bliver siddende, og der dannes en karrusel. Dette gentages 5-10 gange.
 • Eleverne sender linket til deres padlet til deres lærer. Vis gerne nogle stykker for hele klassen.

Tegn på læring

 • Feedback i par vha. flashcards. I denne aktivitet har læreren mulighed for at evaluere mere systematisk på nogle elevers viden om substantiver og køn.
 • Læreren kan vurdere elevernes udtale. Afbryd ikke eleven, men overvej om den enkelte elev kan bruge en konstruktiv feedback vedr. udtale efter fremlæggelsen eller eleven snarere skal anerkendes for overhovedet at fremlægge.
 • Quiz med de nye ord.
 • En skriftlig opgave om værelset (med differentierede krav).

 

Forslag til undervisningsdifferentiering

Nogle elever arbejder bedst helt alene og kan evt. få lov til kun at fremlægge for læreren.

For nogle elever vil det være tilstrækkeligt at fokusere på ordforråd og udtale – så må artiklerne komme på senere.

Nogle elever vil blive opmuntret ved højere krav, som fx at de skal anvende adjektiver og præpositioner korrekt.

 

Viel Spaß!

Forenklede Fælles Mål

Tysk
5. - 7. klasse
Mundtlig kommunikation (obligatorisk)
Præsentation (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan præsentere sig selv og sin nærmeste familie (vejledende mål)
Eleven har viden om faste udtryk for præsentationsformer (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan præsentere nære emner (vejledende mål)
Eleven har viden om brug af ord og udtryk om nære emner (vejledende mål)
Fase 3
Eleven kan i et enkelt sprog tale om nære emner (vejledende mål)
Eleven har viden om forberedelse af enkle præsentationer på tysk (vejledende mål)

Relaterede links

Klik "Build af wall" for at komme i gang. Log ind (gratis) for at kunne komme tilbage og ændre væggen. Man kan arbejde med padlet både på computer og iPad.
På denne side skal eleverne klikke på "german" under "language" for at få den til at læse op på tysk. Så skriver eller indsætter de den tekst, der skal læses op og klikker "say it" for at høre den.