Prøveformen i kristendomskundskab

Prøvevejledning og eksempler på produkter og problemstillinger til den nye prøveform.

Prøve med selvvalgt problemstilling (1)

Den projekt- og produktorienterede prøveform indebærer, at eleverne op til prøveaflæggelsen skal udarbejde et produkt, der under eksaminationen inddrages i besvarelsen af problemstillingen.

Faget kristendomskundskab (1)

Vejledning for faget kristendomskundskab

Ikon for vejledning
På denne side finder du læsevejledninger for faget kristendomskundskab. Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold og en uddybning af fagets kompetenceområder.

Relaterede links

Her finder du prøvevejledningerne på ministeriets website.
Her finder du indgangen til alt om test og prøver.