Prøveformen i samfundsfag og historie

På denne side kan du læse meget mere om prøveformen i de kulturhistoriske fag.
Elever
© Stig Stasig

Prøveformen i historie og samfundsfag - en prøve med selvvalgt problemstilling

Den projekt- og produktorienterede prøveform indebærer, at eleverne op til prøveaflæggelsen skal udarbejde et produkt (fx et filmklip, en tredimensionel genstand, et rollespil eller en plakat), der under eksaminationen inddrages i besvarelsen af problemstillingen. Selve produktet indgår ikke i bedømmelsen. Prøven kan aflægges individuelt eller i grupper (2-3 elever pr. gruppe) med individuel bedømmelse.

Prøven med selvvalgt problemstilling tilrettelægges således, at eleverne i den sidste del af undervisningen trækker et tema/emne, der er gennemgået i undervisningen, og inden for temaet/emnet udarbejder problemstillinger og produkter med lærervejledning.


Se hele ministeriets side om de nye prøveformer i højre spalte.

Kort om prøven med selvvalgt problemstilling:

  • Eleverne udarbejder en problemstilling og et produkt, som skal benyttes under eksaminationen. Det er ikke en synopseprøve, så der er ikke noget krav om en synopsis.
  • Eleverne udarbejder problemstilling, produkt og højest 5 kilder, som giver dem mulighed for at vise kildekritiske kompetencer (dvs. ikke kun faktakilder).
  • Eleverne udarbejde en kort fortegnelse over dette. De behøver ikke begrunde deres valg af problemstilling og evt. delemne. Fortegnelsen indeholder: Elevens navn, lodtrukket emne, selvvalgt problemstilling, kilder. Til censor skal de 2-3 lærerstillede spørgsmål medsendes.
  • Arbejdet gennemføres i den sidste del af undervisningstiden inden prøven og med lærervejledning.
  • Eleverne får forberedelsestid forud for eksaminationen, hvor der arbejdes med et mindre antal uddybende spørgsmål.
  • Eleverne indleder eksaminationen med et oplæg knyttet til produktet. Efterfølgende gennemføres en samtale om det samlede prøveoplæg.

 

Relaterede links

Se hele ministeriets side om prøverne, incl. vejledninger og bestemmelser.
De 7 skarpe er tænkt som en hjælp til lærerens forberedelse og som en guide til, hvor du kan finde relevant information om prøverne i de enkelte fag. De 7 skarpe kan også bruges af skolens prøveansvarlige i dialogen med lærerne om tekstopgivelser, hjælpemidler og procedurer i forbindelse med tilrettelæggelsen af prøverne og herved bidrage til et godt prøveforløb.