Praktik på erhvervsuddannelserne

Inspiration, gode råd og eksempler fra praksis om det praktikpladsopsøgende arbejde, elevers praktikpladssøgning og kobling mellem skole og praktik.

Rammerne for kobling mellem skole og praktik

Tæt kobling mellem skole og praktik
© EVA

Tæt kobling mellem skole og praktik

En af opgaverne i erhvervsuddannelserne er at skabe en god sammenhæng mellem det eleverne lærer i skolen og det de lærer i praktikken. Derfor har 18 skoler afprøvet forskellige veje til at styrke koblingen mellem skole og praktik.
Motion og bevægelse
© Stig Guldberg, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) - Metropol

Bedre kobling af skoleforløb og virksomhedspraktik

Koblingen mellem skole og praktikforløb skal hele tiden styrkes, da den motiverer eleverne og understøtter deres evne til at lære.
Tættere kobling mellem skole og praktik - rapportforside
© Rasmus Johan Nielsen

Mod en tættere kobling mellem skole og praktik

Erfaringer fra 21 forsøgs- og udviklingsprojekter på 18 erhvervsskoler. Rapport af Arnt Louw, Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet i København.
Ung mand arbejder

Læs om Ny mesterlære

Mesterlæreordningen er en praktisk vej for unge til kompetencegivende uddannelse.

Elevernes praktikpladssøgening

EUC_SJ_datastyring.jpg
© Regina Lamscheck-Nielsen

Elevers praktikpladssøgning

Ressourcer, film og inspiration til elevernes praktiskpladssøgning. Praktikpladssøgning indgår som erhvervsfag 2 på grundforløbet.
konditor3.jpg

Praktik i udlandet

Tilskudsordninger til praktik i udlandet og gode råd til samarbejde med udenlandske partnerskoler.
Forside fra publikationen 'Praktik i udlandet - tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet
© Uddannelses- og forskningsministeriet

Praktik i udlandet - sådan kommer du i gang

Læs om praktik igennem hhv. skoleudsendelse (hvis du ikke har en dansk praktikplads) og udstationering (hvis du har en dansk praktikplads i en virksomhed) og find nyttige links om praktik i udlandet.

Praktikpladsopsøgende arbejde

butik10.JPG_1600px.jpg

Startpakker til de praktikpladsopsøgende medarbejdere

Du kan her finde materiale til dit opsøgende arbejde til de 78 største uddannelser. Startpakkerne indeholder informationsmateriale, som kan tages med ud i virksomhederne. Find links til uddannelsesrelevante hjemmesider, dokumenter, regler og adresser, godkendelsesskemaer, lønsatser mm.
Videns- og inspirationskatalog

God praksis i den praktikpladsopsøgende indsats

Videns- og inspirationskatalog. God praksis i den praktikpladsopsøgende indsats. Inspirationskataloget stiller skarpt på det gode praktikpladsarbejde på erhvervsskolerne. Kataloget indeholder en beskrivelse af virkningsfulde praktikplads- indsatser baseret på en kvalitativ afdækning af skolernes praksis.

Materialer til virksomheder

Sådan får I en voksenelev

Gode råd og regler om ansættelse af elever

Hjælp virksomhederne med at få styr på, hvordan de godkendes til at uddanne elever fra erhvervsuddannelserne. Overskueligt materiale om uddannelsesaftaler, løn og ferie. Desuden seks videoer med virksomhedsejere, der fortæller om deres erfaringer med at have en elev.
Elever på metalværkstedet
© Anne Knudsen

Nye regler for praktikpladser

I 2018 er der en række nye regler og muligheder, der skal bidrage til, at flere bliver faglærte. Læs hovedpunkterne om bonusordninger, lønrefusion og AUB-bidrag her.

Eksempler fra praksis

Murer

Flere praktikpladser - erfaringer fra Erhvervsskolerne Aars

På Erhvervsskolerne Aars har man succes med praktikpladsarbejdet. Antallet af praktikpladser er øget markant, og succesen begrundes med et systematisk arbejde og en stærk holdindsats mellem undervisere, skolepraktikinstruktører, praktikpladskonsulenter og praktikcenter. Læs her om erfaringerne fra Aars.

Emneord