IKV - mejeri- og jordbrug

Praktiskvejledning om IKV inden for mejeri- og jordbrugets efteruddannelser.
Kvinder og kvier

Om den praktiske vejledning

Den praktiske vejledning er en branchevejledning, som kan bruges af personer, der er ansvarlige for at gennemføre individuel kompetencevurdering i AMU (IKV i AMU)) inden for mejeri- og jordbrugets efteruddannelser.

Fokus i den praktiske vejledning er, hvordan man metodisk griber et IKV-forløb an inden for anlægsgartnerområdet og hvilke forhold, man skal være opmærksom på.

Men de overvejelser som en IKV-lærer skal gøre sig, og de handlinger en IKV-lærer skal foretage sig i de forskellige faser af et IKV-forløb, er de samme - uanset hvilke arbejdsmarkedsuddannelser inden for efteruddannelsesudvalgets efteruddannelsesområde som kompetencevurderingen skal ske i forhold til.

Hent vejledningen her

  

Denne vejledning er udarbejdet af:

Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg (MJE) - 2009