Problembehandling

Denne aktivitet har fokus på problembehandling gennem matematiske problemer fra tidligere indledende runder i Nordisk matematikkonkurrence
Problembehandling

Forslag til læringsmål

  • Eleverne kan vælge hensigtsmæssigt mellem flere problemløsningsstrategier
  • Eleverne kan planlægge og gennemføre en problemløsningsproces

Valg af undervisningsaktivitet

Aktiviteten består i løsning af matematiske problemer fra tidligere indledende runder i Nordisk matematikkonkurrence. Problembehandlingen kan udvikle elevernes kompetencer på dette område, men kan også være en øvelse for de 8. klasser, der tilmelder sig den årlige Nordisk Matematikkonkurrence.

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Find linket til opgaverne og svarark under de relaterede links.

Eleverne kan arbejde med opgaverne i mindre grupper, og der kræves mundtlige eller skriftlige begrundelser. Klassen kan også opdeleles i grupper på 4, og der konkurreres indbyrdes evt. med flere klasser og klassetrin som deltagere.

Til inspiration kan læreren læse ”Forskningsbaseret viden om matematik” kapitel 2 under de relaterede links. 

Tegn på læring

Eleven forklarer problemet, udarbejder en plan, gennemfører den og vurderer løsningen.

Eleven vælger hensigtsmæssig strategi for problemløsningen.

Eksempler på evaluering

Evalueringen kan foregå i forbindelse med de indledende runder i Nordisk matematikkonkurrence for 8. klasse (november – januar).

Forenklede Fælles Mål

Matematik
4. - 6. klasse
Matematiske kompetencer
Problembehandling
Fase 2
Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning
Eleven har viden om forskellige strategier til matematisk problemløsning, herunder med digitale værktøjer
7. - 9. klasse
Matematiske kompetencer
Problembehandling
Fase 1
Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser
Eleven har viden om elementer i problemløsningsprocesser

Relaterede links

Publikationen præsenterer forskningskortlægningens væsentligste resultater og konklusioner om temaet mathematical literacy.
Opgaverne fra de to årlige indledende runder siden 2008 kan findes her.