Italienskøvelse: Processkrivning - Gør eleverne bedre til at skrive italiensk

Skriftlighed og grammatik er en væsentlig del af italiensk. Her er en idé til, hvorledes man kan gøre eleverne bedre til at skrive.
Arbejdsglæde under interaktive øvelser
© Elisabeth Nedergaard

 

Introduktion

Processkrivning er ifølge Den danske Ordbog en ”pædagogisk metode ved skrivning af tekster, hvor man undervejs analyserer, vurderer og gør sig bevidst om skriveprocessens forskellige faser”. Denne øvelse kan passende ligge i begyndelsen af timen / dobbelttimen, som en slags opvarmning. Den øvelse, som beskrives nedenunder, ligger tæt på begrebet ”frie associationer” eller ”frit flow”.

 

Omfang

Kan laves på klassen (15 +10 minutter) med lærerens hjælp.

 

Formål

 • At udvikle sin evne til at formulere sig på skriftlig italiensk
 • At skærpe elevernes skrivekompetencer ved at arbejde kreativt og fagligt med skriftlig italiensk
 • At skærpe elevens grammatiske sans
 • At træne eleverne i at give og modtage feedback under skriveprocessen og at omsætte denne formative feedback til et bedre slutprodukt
 • At udvikle elevens ordforråd

 

Forberedelse

Eleverne skal åbne deres computere og skaffe sig adgang til ordbøger, så de bliver klar til start (bør ikke tage mere end 2-3 minutter), når italiensklektoren giver grønt lys.

 

Produktkrav

Eleverne arbejder individuelt og skaber hver især deres eget skriftlige produkt. Der er ikke krav om nogen specifik længde – kun krav om at eleverne er ihærdige og gør sig umage.

 

Gennemførelse

 1. Når eleverne er klar, giver italiensklektoren dagens emne (givet i form af et stikord), som eleverne skal skrive deres tanker omkring. Der er mange emner som man kan vælge – f.eks. il turismo, la gastronomia, l’amore, la  guerra, la spiaggia, viaggiare, la macchina, la primavera, la Toscana osv.
 2. Stikordet kan også ligge i forlængelse af ét af de forløb, de har eller har haft i løbet af undervisningen, f.eks. en karakter i en bog/film, et plot eller en lokation. I så fald kan det skrevne direkte tjene som eksamensnoter.
 3. Nu skal eleverne i frit flow nedskrive alle deres tanker om dagens emner. De skal skrive det i hele sætninger, ikke i punktform. De skal opmuntres til at skrive uden for mange pauser og uden at bekymre sig, om det er helt korrekt formuleret.
 4. Dette får de 7½ minut til. Eleverne skriver bare uden at gøre andet end at skrive. Her skal de arbejde uden lærerens hjælp og uden ordbog.
 5. Dernæst får de 7½ minut til at redigere det skrevne. Her kan de få lærerens hjælp og må bruge ordbøger.
 6. Når de 15 minutter er gået, kan man alt efter omstændighederne anvende 10-15 minutter på at kigge på nogle af de skrevne produkter.

 

Forslag til videre arbejde

Hvis man afsætter ekstra tid, kan man parre eleverne to og to; og de kan kommentere hinandens skriftlige produkter. Derefter kan man give dem endnu 15 minutter til at perfektionere opgaven og med mulighed for lærerens hjælp og ordbøger.

.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord