Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget - Evaluering

Her beskrives evalueringsfasen.
traktor med måger omkring

Eleverne skal præsentere det de har fundet ud af gennem deres arbejde med problemstillingen. Eleverne kan præsentere deres arbejde gennem diagrammer, billeder af deres undersøgelser ved søen samt landbrugsbesøget. De besvarer samtidig problemstillingen. Arbejdet præsenteres for to andre grupper, som så giver respons ud fra nogle på forhånd fastlagte kriterier. Under præsentationen vælger eleverne også at vise undersøgelser, de har lavet undervejs og forklare teorien bag. Læreren har her muligheden for at lytte med ved flere grupper ad gangen. 

Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte både af eleverne selv og af læreren. Denne vurdering foretages på baggrund af læringsmål og tegn på læring.