Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget - Evaluering i planlægningsfasen

Inspiration til, hvordan du løbende kan følge op på elevernes læreproces.

Evaluering i planlægningsfasen

Det vil overordnet set være hensigtsmæssigt, at læreren planlægger at give løbende feedback så det sikres, at eleverne lever op til forventninger og læringsmål.

Eleverne skal vide, hvad de bliver vurderet på, og læreren bør sørge for at tydeliggøre dette i begyndelsen af forløbet og gennem løbende opsamling, så eleverne ikke taber målsætningen af syne. 

__________________________________________________________

høst med mejetærsker

Læreren følger i dette forløb hele tiden med i de enkelte gruppers arbejde. På den måde er der mulighed for at se, om eleverne viser de tegn på læring, som viser, om de er på vej mod målet. Samtidig er det også vigtigt, at læreren hele tiden er opmærksom på, om der er faglige ting, som bør tages op samlet på klassen, eller med en eller flere grupper.