Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget - Gennemførelse lektion 1-28

Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.
rapsmark

Gennemførelsesdelen findes under 'Relaterede filer'. 

Lektionsplanen kan tilpasses og printes efter behov.

I planen indgår 28 lektioner og det fremgår, hvad både lærer og elever konkret kan gøre.

 

Relaterede filer

Her findes eksempler på hvordan eleverne kan lave arbejdsspørgsmål og problemstillinger.

Relaterede links

Eksempel på Padlet til brug i elevernes arbejde med problemstillinger
Her kan man finde kort over Danmarks undergrund.