Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget - Tegn på læring

Elevernes vej mod målet
høst af majsmark

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. 

 

Omsatte læringsmål

Biologi:

Eleverne kan forklare forskelle og ligheder indenfor dyrkningsmetoder i økologisk og konventionelt landbrug

Tegn på læring

 1. Eleven fortæller om forskelle inden for konventionelt og økologisk planteavl
 2. Eleven beskriver forskelle og ligheder inden for konventionelt og økologisk planteavl
 3. Eleven forklarer forskelle indenfor konventionelt og økologisk planteavl

Omsatte læringsmål

Eleverne kan argumentere for og imod henholdsvis økologisk og konventionelt drevet landbrug

Tegn på læring

 1. Eleven fortæller om problematikker inden for konventionelt og økologisk planteavl
 2. Eleven formulerer argumenter for og imod konventionel og økologisk planteavl
 3. Eleven forklarer dilemmaer indenfor konventionelt og økologisk landbrug

Omsatte læringsmål

Geografi:

Eleverne kan forklare, hvordan intensivt landbrug kan have betydning for bl.a. landskabets udseende

Tegn på læring

 1. Eleven fortæller om eksempler på landbrugets betydning for landskabets udseende
 2. Eleven beskriver, hvordan landbruget kan have betydning for landskabets udseende
 3. Eleven forklarer, hvordan landbruget kan have betydning for landskabets udseende

Omsatte læringsmål

Eleverne kan forklare, hvordan fx jordbundstyper og landskabsformer kan have betydning for planteavl, samt hvilken betydning de har for placering af intensivt landbrug

Tegn på læring

 1. Eleven fortæller om forskellige jordbundstyper i Danmark
 2. Eleven beskriver hvilke udfordringer landmanden kan have i forhold til dyrkning af markerne mht. jordbundstyper og landskabsformer
 3. Eleven sammenligner forskellige jordbundstyper og landskabsformer med forskellige typer af planteavlsproduktion

Omsatte læringsmål

Fysik/kemi:

Eleverne kan forklare nitrogens kredsløb, og hvilken betydning nitrogen har for planternes vækst

Tegn på læring

 1. Eleven fortæller om eksempler på dele af nitrogens kredsløb
 2. Eleven beskriver nitrogens kredsløb
 3. Eleven forklarer om nitrogens kredsløb og betydning for planters vækst

Omsatte læringsmål

Eleverne kan forklare, hvordan og hvorfor en øget mængde af næringsstoffer, som fx nitrat kan påvirke udvalgte økosystemer

Tegn på læring

 1. Eleven giver eksempler på næringsstoffer, der kan påvirke søens miljø
 2. Eleven beskriver næringsstoffernes betydning for økosystemer som fx en sø
 3. Eleven problematiserer anvendelsen af næringsstoffer i landbruget med betydningen af næringsstofferne i vandmiljøet