Programmering - ikke kun for nørder!

Førhen var programmering kun for nørderne. Det er det ikke længere, men er nu i højere grad et område, som skolen bør have fokus på. Eleverne skal ikke kun beherske IT, men også udvikle og skabe IT. Her får du ud over videoer, links m.m. også nogle konkrete materialer fra et afprøvet forløb.
Programmering

Formålet er ikke, at vores børn skal beherske avancerede kodesprog som Java og php, men ved hjælp af enkle modulbaserede programmeringssprog kan vores børn få forudsætninger for at forstå teknologien og bruge den til for eksempel at skabe deres egne websites, mobile robotter, animationer og spil. (Lars Grarup, Danske skoleelever skal lære at programmere, 14. maj 2013)

Har arbejdet med programmering

I min tid som underviser i folkeskolen har jeg qva min erfaring som autodidakt programmør også arbejdet med programmering i undervisningen. Det har været i form af hjemmeside-programmering (HTML), Apps til Android-telefoner og arbejde med Microsoft Visual Studio Basic Express. Især sidstnævnte er interessant, da det er gratis og forholdsvis nemt at gå til.

Ved arbejdet med Microsoft Visual Studio Basic Express har eleverne i timerne lavet 'kryds og bolle'-spil, stemmetæller til valg, formelsamlingsprogram med udregningsmuligheder af areal, rumfang m.m.. Eleverne har været meget optagede af undervisningen. De har samtidig arbejdet med IT, algebraiske udtryk og formler på en måde, som de ikke tidligere har arbejdet på.

Forløb i korte træk:

  1. Installer programmet Visual Studio Basic (Se under relaterede moduler).
  2. Udlever materialet (Se under relaterede filer) og lad eleverne følge dispositionen.
  3. Lad eleverne lave deres eget program ud fra det, som de har lært under pkt. 2.
  4. Lad eleverne søge videre på YouTube og google efter 'Visual Basic'-forløb.

 

Under relaterede moduler listes nogle af de programmer og ressourcer op, som kunne være gode steder at gå i gang.

 

 

 

 

Forenklede Fælles Mål

Matematik
7. - 9. klasse
Matematiske kompetencer (obligatorisk)
Repræsentation og symbolbehandling (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan argumentere for valg af matematisk repræsentation (vejledende mål)
Eleven har viden om styrker og svagheder ved repræsentationer, der udtrykker samme matematiske situation (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan anvende udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)
Eleven har viden om notationsformer, opstilling og omskrivning af udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)
Tal og algebra (obligatorisk)
Formler og algebraiske udtryk (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan udføre omskrivninger og beregninger med variable (vejledende mål)
Eleven har viden om metoder til omskrivninger og beregninger med variable, herunder med digitale værktøjer (vejledende mål)

Relaterede filer

Kort vejledning til Visual Studio Basic 2010 Express.

Relaterede links

Her er de pt. nyeste pakke af Microsofts gratisudgaver af Visual Studio. Microsoft Visual Studio Community er gratis at benytte. Samtidig er det forholdsvist nemt at gå i gang med, da der findes utallige hjemmesider, som leverer kodeeksempler. Det er muligt at lave programmer til Windows eller apps til Android, IOS m.m.
Artikel af Lars Grarup omkring behovet for programmering i folkeskolen.
Denne hjemmeside viser eksempler, links, videoer og interviews med Bill Gates, Marc Zuckerberg m.fl. omkring emnet programmering/kodning.
YouTube er en kæmpe vidensdatabase i forhold til programmering. Der ligger et kæmpe samling af forskellige programmeringssprog, forløb m.m.. Lige til at gå til.