Projektopgaven

Dette materiale er særligt henvendt til elever. I 9 klasse skal du lave den obligatoriske projektopgave. Her kan du læse mere om projektopgavens faser og hvilke krav der er til opgaven.
Elever foran skærm

Et mere udførligt materiale til lærere og pædagogisk personale findes her (klik) 

På denne side, har vi samlet en lang række artikler, der omhandler arbejdet med den projektopgave du skal arbejde med i 9. klasse.

Artiklerne er samlet nedenfor i de tre faser som projektopgaven kan inddeles i.

Går du i 7. eller 8. klasse kan du dog sagtens få gavn af artiklerne i forbindelse med arbejde med andre projektopgaver, gruppeopgaver og fremlæggelser

Før projektopgaven

Kridttegning af hovede med spørgsmålstegn over

Hvad er projektopgaven?

Her kan du læse om kravene til projektopgaven i 9. klasse, og om hvornår du skal lave projektopgaven.
Paraply

Valg af emne til projektopgaven

Når klassen skal i gang med projektopgaven, skal I vælge et eller flere overordnede emner. Overemner skal altid være brede, fordi de skal gælde som paraply for alle jeres egne delemner.
gruppearbejde

Grupper og gruppedannelse

Som elev kan du vælge at arbejde med din projektopgave alene eller i en gruppe. Hvis du gerne vil arbejde i gruppe, kan læreren hjælpe med at I får dannet nogle arbejdsgrupper i klassen, som er sat sammen efter interesser og ikke nødvendigvis efter, hvem der er venner.
problemformuleringen driller

Problemformulering

Problemformuleringen er omdrejningspunktet for hele dit projektarbejde.

Under projektopgaven

informationssøgning

Informationer, søgning og redskaber

Du skal selv finde informationer og kilder til din projektopgave. Derfor skal du skal i god tid overveje, hvor du kan finde dine oplysninger.
Elever interviewer en person

Ud af huset dag

Så snart du har valgt dit emne til projektopgaven, skal du i gang med at indsamle materiale. Husk, at der er mange måder at skaffe sig viden på – også uden for skolen.
Elever får vejledning

Vejledning

Vejlederens opgave er at hjælpe dig videre og få dig til selv at overveje forskellige muligheder og løsninger.
COLOURBOX5214740 penge.jpg

Penge til materialer

Der er desværre ikke ubegrænsede midler til at lave projektopgave for. Der er også store forskelle fra skole til skole på, hvor mange penge, der er til materialer.

Præsentation af projektopgaven

Maske males

Projektopgavens produkt

Under dit arbejde med projektopgaven skal du fremstille et produkt. Produktet skal være relevant for din projektopgavens problemformulering, og du skal bruge det i din fremlæggelse.
vejsklit

Bedømmelse af projektopgaven

Din projektopgave skal bedømmes med en karakter og en skriftlig udtalelse. Her kan du læse om kriterierne for bedømmelsen.