Psykologi i de store skriftlige opgaver (SSO og SRP)

Anbefalinger og opmærksomhedspunkter fra fagkonsulenten.

Af fagkonsulent Jette Hannibal, februar 2017.

 

Det er vigtigt at eleverne inddrager undersøgelser og metoder i det faglige stof, der anvendes til at undersøge diverse problemstillinger. Det er ikke tilstrækkeligt at anvende teorier alene til undersøgelse af problemstillinger.

Man skal endvidere være opmærksom på at give mulighed for kritisk tænkning i opgaverne, bl.a. gennem at lægge op til det i opgaveformuleringerne. Endvidere skal man som vejleder overveje problematikken omkring 'gummiteorier', som fx Giddens der bruges til at forklare et meget bredt spektrum af problemstillinger i opgaverne - lige fra psykopati, spiseforstyrrelser, konflikter mellem grupper til depression. Ofte uden kritisk refleksion overhovedet. Det er et problem i nogle opgaver, men der er heldigvis en del eksempler på opgaver, der inddrager relevant teori og empiri i forhold til den konkrete problemstilling.

Det er endvidere uhensigtsmæssigt at bede eleverne om at redegøre for teori i starten af opgaven, da eleverne ofte blot skriver 5-8 sider af fra lærebogen. Det giver ikke mange point i vurderingen i forhold til de faglige mål.

Jeg vil anbefale, at man som vejleder sammen med eleven diskuterer, hvad der kunne være relevant psykologisk viden i forhold til en konkret problemstilling. Fx vil det altid være relevant at inddrage undersøgelser i besvarelsen af en opgaveformulering, og det er muligt at finde elevvenlige undersøgelser fra Forskningsnyt fra Psykologi, på Videnskab.dk og andre steder.

Da der med de nye læreplaner er et krav om, at noget af undervisningsmaterialet skal være på engelsk, er det også muligt at finde små artikler om undersøgelser på det engelske psykologforbunds hjemmeside, hvor man kan finde undersøgelser om et væld af temaer.

Da psykologi forhåbentlig fortsat indgår i de store skriftlige opgaver - også med engelsk - er det oplagt at hente stof her, fx også som bilag til opgaveformuleringer. Med hensyn til de såkaldte 'cases' (dvs. personlige historier eller narrativer) er det vigtigt at pointere, at det er problemstillingerne i en case, der skal gøres til genstand for analyse med brug af relevant viden i form af teori og undersøgelser. Det er ikke teksten som sådan, der skal analyseres.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord