Push-pull - analyse af virksomheders udviklingsmuligheder

I aktiviteten undersøger eleverne nogle af de push-pull faktorer, som har betydning for industri- og videns virksomheders lokalisering og potentialer. Push-pull faktorer kan i denne sammenhæng anvendes som en analysemetode til undersøgelse af virksomheders udviklingsmuligheder.

Forslag til læringsmål

Eleverne kan finde og beskrive push-pull faktorer for bestemte erhvervsvirksomheder.

Eleverne kan analysere udviklingsmulighederne for bestemte erhverv.

Eleverne kan argumentere for sammenhængen mellem alderssammensætningen og erhvervsforhold i et bestemt område.

Eleverne kan ud fra push-pull faktorer argumentere for en virksomheds geografiske placering.

Valg af undervisningsaktivitet

Push-pull faktorer kan anvendes til analysere både befolknings- og erhvervsudvikling. De valgte faktorer i denne aktivitet fokuserer på at undersøge bestemte udviklingsmuligheder for bestemte typer virksomheder/erhverv i et geografisk område. Aktiviteten kan fx bruges som en del at et undervisningsforløb om urbanisering eller i tværfaglige forløb, hvor der fokus på vækstmuligheder inden for industri og vidensvirksomheder.

Push-pull - Analyse af virksomheders udviklingsmuligheder er desuden en del af undervisningsforløbet “Vi undersøger kemisk industri”, se under Del af pakke.

 

Beskrivelse af undervisningsaktivitet

DT Group
© DT Group

I denne aktivitet skal eleverne arbejde med de faktorer, som kan have indflydelse på  virksomheder/erhvervstypers udviklingsmuligheder, så de efterfølgende kan anvendes til at analysere et geografisk områdes egnethed i forhold til lokaliseringen af bestemte virksomheder eller typer erhverv:

Push-pull faktorerne er beskrevet til eleverne i pdf’en “Push-pull faktorer”. Teksten kan eventuelt udleveres til eleverne som læselektie forud for aktiviteten. Faktorerne bør dog gennemgås sammen med klassen, så det rammesættes, hvad eleverne kan undersøge/kigge efter, inden de får elevopgaven. Hvis der fx skal kigges efter virksomhedens behov for og adgang til arbejdskraft, hvilke indikatorer kunne så være interessante, og hvor findes de oplysninger henne? Nedenfor er beskrevet nogle af de mulige indikatorer på push-pull faktorer:

Arbejdskraft

 • Antal indbyggere i nærheden
 • Uddannelsesniveauet i området

Politisk system

 • Graden af politisk stabilitet fx demokrati/diktatur, krig eller uroligheder i området
 • Befolkningens levestandard fx HDI
 • Skrappe eller lempelige miljøregler
 • Regler vedrørende arbejdstid og sikkerhed

Ressourcer

 • Adgang til råstoffer til forarbejdning og produktion
 • Adgang til billig energi/grøn energi

Økonomi

 • Selskabsskat i landet
 • Det generelle lønniveau i landet eller regionen
 • Statstilskud til særlige erhvervsområder
 • Afsætningsmuligheder fx BNP, handelsfællesskaber, toldmure

Infrastruktur

 • Adgang til havne, lufthavne, veje og togforbindelser
 • Børnepasningsmuligheder, skoler

Viden og forskning

 • Andre virksomheder af samme type
 • Universiteter og forskningsmiljøer

I forhold til denne aktivitet er der nogle push-pull faktorer, som det giver mere mening end andre at arbejde med. Her er dog medtaget en bredere vifte af push-pull faktorer, som er væsentlige på globalt plan, og som med fordel kan bruges til perspektivering.

 

Tegn på læring

Udfordringsopgave:

Du er indehaver af en virksomhed, og har besluttet at flytte udviklingsafdelingen og produktionsenheden i virksomheden til en ny lokation. Du skal nu præsentere beslutningen for dine medarbejdere. Hvilke pull faktorer vil du lægge vægt på?

Hvilke argumenter vil du bruge over for dine ansatte?

Find et geografisk område, hvor din virksomhed vil have gode forudsætninger for yderligere vækst og begrund hvorfor.   

 

Eleverne kan analysere udviklingsmulighederne for bestemte erhverv:

Eleven finder og beskriver fakta om en vilkårlig virksomhed.

Eleven beskriver push og pull faktorer for en vilkårlig virksomhed

Eleven relaterer push og pull faktorer til udviklingsmuligheder for en vilkårlig virksomhed.

Forenklede Fælles Mål

Geografi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk )
Demografi og erhverv (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsforhold på forskellige geografiske niveauer (vejledende mål)
Eleven har viden om geografisk regionalisering og beliggenhed af lokalområder, lande og verdensdele (vejledende mål)
Perspektivering (obligatorisk)
Demografi og erhverv (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsforholds påvirkning af lokal og global udvikling (vejledende mål)
Eleven har viden om udvikling i alderssammensætning og by- og landområder (vejledende mål)

Relaterede filer

Kort elevtekst til aktiviteten om forskellige push-pull faktorer
Elevopgave - hvor eleverne skal anvende deres færdigheder og viden om push-pull faktorer til at analysere virksomheders udviklingsmuligheder.