Racisme og racismeparagraffen

Grundlovens §77 sikrer ytringsfriheden i Danmark, dog under ansvar for domstolene. Straffelovens §266b - også kaldt racismeparagraffen - benyttes af domstolene som lovgrundlag vedrørende retssager om racistiske udtalelser. Hvornår en udtalelse er i strid med indholdet i straffelovens §266b giver denne side et indblik i.
dommer hammer COLOURBOX1755208(1).jpg

Baggrund

Denne side kan bruges som et oplæg til videre diskussion i klassen om ytringsfrihed og grænser for ytringsfrihed. Siden er tænkt som et undervisningsforløb, der kombinerer kendskab til Grundloven med kendskab og diskussion af begrevet "ytringsfrihed".

Gennemgå først de to § herunder og tag så quizzen nederst.

Grundlovens § 77 - ytringsfrihed

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

 

Straffeloven §266b - racismeparagraffen

Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Quiz - Racismeparagraffen

Klik her for at prøve quizzen

Relaterede links

Via denne søgning i DR's arkiver kan man finde adskillige eksempler på racismeparagraffen og de konsekvenser den har i den offentlige debat.