Radarens fysik

Opfindelsen og udviklingen af radaren op til og under 2. verdenskrig var muligvis lige så afgørende for krigens udfald som brydningen af tyskernes Enigma-kode og udviklingen af atombomben. Find inspiration her til SRP-projekt eller som emne i forbindelse med elektromagnetiske bølger og ladede partiklers bevægelse i et magnetfelt. Der er også mulighed for et fint SRP-projekt om "Se verden med radarens øjne" på DTU.
radar.jpg

Radarbillede.

Omfang

SRP-øvelsen på DTU varer 1 dag.

Formål

Øvelse og teori kan indgå i en SRP-opgave.

Forberedelse

Læse øvelsesvejledningen fra DTU.

Opfølgning

Herunder findes et righoldt materiale til videre arbejde med radarens fysik, også - men ikke nødvendigvis -  i SRP-sammenhæng.

På det fremragende websted Radar Basics kan man læse udførligt om radarfysik. Her er inspiration til undervisning i elementær bølgelære og elektromagnetiske bølger, radarligningen,antenner og sendere (fx klystron og magnetron). Desuden var radaren afgørende for udfaldet af 2. verdenskrig og kan fint indgå i et studieretningprojekt med historie.

 • Radar (Wikipedia)
 • The radar pages - den engelske side af udviklingen af radaren under 2. verdenskrig
 • The Invention that changed the World - af Robert Buderi. Spændende og letlæst fremstilling af udviklingen af radaren op til og under 2. verdenskrig.
 • Cavity Magnetron - Wikipediaopslaget om magnetronen
 • Magnetrons. Uddrag fra en ældre lærebog om magnetroner af C. Collins. Her kan man grave sig ned i detaljer om, hvordan elektronerne slynges rundt og tvinges til at klumpe sig sammen ved hjælp af små hulrumsresonatorer (I.I. Rabi om magnetronen: "It works just like a whistle"... Velegnet til behandling af ladet partikel i magnetfelt, fx i forbindelse med et SRP-projekt i fysik og historie om radaren.
 • DTU Space v/ Sten Schmidl Søbjærg har udviklet en fantastisk SRP-øvelse med titlen ”Se verden med en radars øjne”.
  Der er flere faglige vinkler til øvelsen:
 • Militær brug Indtil for relativt få år siden var udviklingen inden for radarteknologi i høj grad drevet af militære interesser, og vælger du at kombinere fysik med historie vil det være oplagt at se på radarens betydning under anden verdenskrig eller under den kolde krig. 
 • Kortlægning Hvis man kombinerer fysik med geografi eller samfundsfag vil det være oplagt at se på moderne radarers mulighed for at kortlægge og overvåge fjerne egne af jorden og undersøge, hvordan radaren kan hjælpe med at overvåge parametre som ændringer i jordfugtighed eller vegetation. 
 • Idrætspræstationer Vælger man at kombinere fysik og idræt, vil det være naturligt at benytte Dopplerradaren til at måle bevægelsesprofiler. Dette kan være for både objekter eller personer i bevægelse. Som eksempel kan nævnes optagelse af en accelerationsprofil for en cykel eller en bil (som f.eks. i Formel 1), eller måling på bevægelsen for en bold, som bliver kastet. 
 • Databehandling Endelig vil det være en oplagt mulighed at se på kombinationen af fysik og matematik, idet man vil få mulighed for at dykke ned i den databehandling, der ligger mellem selve radaren og så billedet, du får frem på skærmen.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Uddrag fra en ældre lærebog af C.Collins om magnetroner og deres virkemåde.