Rap og hip hop

Forløbet tager afsæt i rap og inddrager computeren som et naturligt led. Forløbet handler om via digitale medier at skabe sit eget akkompagnement og samtidig eller i forlængelse heraf lave en tekst, som kan rappes i forhold til rytmen.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleven skaber sin egen rap-musik og udvider sin musikalitet ved at rappe teksten til et akkompagnement.

I forløbet arbejder eleverne med aktiv sprogbrug i en musikfaglig kontekst. Indholdet handler om at arrangere musik, så egne tekster og arrangement går op i en højere enhed. Forløbet har understøttende karakter i forhold til danskfaglige elementer, hvilket går hånd i hånd med det rent musikfaglige.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

Fakta om rap

Rap opstod i New York i midten af 1970'erne og er siden blevet udbredt i det meste af verden. Rap kendetegnes ved, at der tales i et stærkt rytmisk forløb, der på den ene side følger sprogets egen rytme (poetry/poesi), men på den anden side også forholder sig til akkompagnementet (rhytm/rytme). Rap er den vokale musikalske udtryksform inden for hiphop-kulturen.

Forløbet svarer til ca. 6 lektioner.

Eksempel fra praksis

Nedenunder kan du se en video, hvor elever fra Borup Skole ved Køge har arbejdet med at lave egne raptekster.

Undervisningens tre faser (3)

Rap og hip hop - Planlægning

Hip hop,
Planlæg forløbet med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering.

Forenklede Fælles Mål

Musik
5. - 6. klasse
Musikalsk skaben (obligatorisk)
Arrangement (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan arrangere musik ud fra eksperimenter og egne idéer (vejledende mål)
Eleven har viden om arrangementsteknikker (vejledende mål)
Komposition (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i instrumenter og digitale medier (vejledende mål)
Eleven har viden om enkle musikstykkers formål og struktur og instrumenter og digitale mediers udtryksmuligheder (vejledende mål)
Musikforståelse (obligatorisk)
Analyse (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan udpege og navngive grundelementer i opbygningen af musikstykker (vejledende mål)
Eleven har viden om tema og motiv (vejledende mål)