Rapportøvelse om regionale forskelle i Danmark

I dette geografiforsøg skal eleverne undersøge regionale forskelle og socioøkonomiske forhold.
globus.jpg

Formål

Øvelsens formål er at undersøge forskellene i det danske samfund. Dette gør eleverne ud fra observationer og sammenligning med relevante statistikker fra de områder, de har observeret.

Forberedelse

Gør kort rede for, hvilken indflydelse de socioøkonomiske forhold har på befolkningen i en gennemsnitslevealder.

Eleverne skal formulere en hypotese ud fra deres forhåndskendskab til de tre lokaliteter - og hvad de forventer at kunne observere.

Gennemførelse

Ude i byen

Foretag observationer i Hellerup (Gentofte Kommune), Flintholm (Frederiksberg Kommune) og Bispebjerg (Københavns Kommune). Lokaliteterne ligger alle langs S-toglinje F.

 1. Start på Flintholm St. og tag toget til Hellerup St. Observér 20 minutter i Hellerup. 
 2. Tag toget til Bispebjerg St. og observér 20 minutter i Bispebjerg. 
 3. Tag toget til Flintholm St. og observér 20 minutter på Frederiksberg.

Eleverne skal huske at tage billeder. I rapporten indsættes ét billede fra hver lokalitet, som de mener repræsenterer deres indtryk af stedet.

Følgende kriterier skal undersøges:

 • Indkomst/økonomi: Boligforhold, transport, butikker
 • Etnicitet/befolkning: Butikker, specialbutikker, hvilken oprindelse har menneskerne på stedet, hvordan går de klædt?
 • Uddannelse: Hvad medbringer menneskerne på stedet, og hvad snakker de om? 
 • Sundhed: Ryger/drikker menneskerne på stedet, motionerer de? 
 • Generelt indtryk: Pænt/grimt, rigt/fattigt, rent/pænt?

Tilbage på skolen

Eleverne skal bruge internettet til at finde relevante statistikker for kommunerne. Frederiksberg og Gentofte Kommune kan findes på Statistikbanken. For Københavns Kommune skal eleverne anvende Københavns Kommune for at få tal separat for Bispebjerg.

Eleverne skal finde følgende statistikker:

 1. Skattepligtig indkomst pr. person (for Frederiksberg og Gentofte på Statistikbanken, søg på INDKP1 - for Bispebjerg her)
 2. Boliger efter ejerforhold (for Frederiksberg og Gentofte på Statistikbanken, søg på BOL33 - for Bispebjerg her)
 3. Indvandrere og efterkommere (for Frederiksberg og Gentofte på Statistikbanken, søg på FOLK1 - for Bispebjerg her)
 4. Højeste fuldførte uddannelse (for Frederiksberg og Gentofte på Statistikbanken, søg på KRHFU1 - for Bispebjerg her)

Opsamling og diskussionsspørgsmål

 • Beskriv, hvordan statistikkerne passer med jeres egne observationer. Diskutér, hvad I havde set rigtigt, og hvad der havde snydt jer og hvorfor (fejlkilder). Inddrag jeres billeder.
 • Analyser statistikkerne og sammenlign de tre kommuner, I har set på i dag. Er der forskel - og hvis ja, hvad tror I, det skyldes? 
 • Diskutér, om regionale forskelle er et problem i dagens Danmark. Kom herunder med jeres eget bud på, hvad man kunne gøre for at komme regionale forskelle til livs.
 • Vurdér, hvor levevilkårene er bedst, og hvilke konsekvenser det har for de folk, der bor der.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Beskrivelse af forsøget og rapportspørgsmål.

Relaterede moduler