Reaktion mellem kobber og brom

I dette forsøg skal eleverne knytte begreber som oxidation og reduktion til reaktionen mellem kobber og brom.

Omfang

1 modul à  90 minutters varighed.

Formål

I dette forsøg skal eleverne se på en simpel reaktion og knytte begreberne oxidation og reduktion hertil.

Man får grundstofferne kobber og brom til at reagere med hinanden, og de bliver ioniserede. Reaktionen skyldes, at brom er reaktionsvilligt, hvilket betyder, at man skal omgå det med varsomhed.

Forberedelse

I skal bruge følgende materialer: bromvand, kobberpulver, Cu2+-opløsning, Br--opløsning, 2,0M NH3, 0,1M AgNO3, glasvarer, filterpapir og en tragt.

Gennemførelse

 1. Lav en Cu2+-opløsning ved at tage 100 ml. vand og tilsæt en lille spatelfuld CuSO4 og lav en Br- -opløsning ved at tilsætte en lille spatelfuld KBr til 100 ml. vand. Opløsningerne laves fælles i klassen.
 2. Tag 5 ml. Cu2+-opløsning, tilsæt 1 ml NH3, og notér den karakteristiske farve.
 3. Tag 5 ml. Br- -opløsning og tilsæt 1 ml. AgNO3(aq). Læg mærke til bundfaldet.
 4.  De to ovennævnte reaktioner kan opfattes som påvisning af hhv Cu2+ og Br-.
 5. NH3 giver kraftig blå farvning, ved reaktion med Cu2+. AgNO3 giver bundfald ved reaktion med Br-
 6. Tag en spatelfuld kobberpulver, tilsæt 5 ml. vand og tilsæt 1 ml NH3. Bemærk farven.
 7. Afvej 1 g. kobberpulver (Cu) og hæld det i en konisk kolbe. Tilsæt 25 ml. bromvand (Br2 opløst i vand. Vandet indgår ikke i reaktionen, men er kun tilstede som opløsningsmiddel) og sæt prop på kolben. Ryst den omhyggeligt i et par minutter, og noter eventuelle farveændringer.
 8. Filtrer indholdet, og del filtratet i 2 reagensglas. Undersøg det ene for Cu2+ ioner (med NH3) og det andet for Br- ioner (med AgNO3).

Resultater og beregninger

 • Hvad viste de to sidste undersøgelser for Cu2+ ioner og Br- ioner (hvad var der til stede i reaktionskolben)?
 • Foreslå en reaktion (reaktionsskema. Hvad blandede du sammen, og hvad var der efter reaktionen?)
 • Hvilket stof er blevet oxideret, og hvilket er blevet reduceret?
 • Hvordan finder du stoffernes oxidationstal?

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png