Redskab til forankringsproces

Redskab til forankringsproces er et af to grundlæggende redskaber, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan. I kan anvende redskabet som inspiration til at udvikle og forankre et stærkt pædagogisk læringsmiljø i tråd med den styrkede pædagogiske læreplan.
Redskab til forankringsproces
© Børne- og Socialministeriet

Materialets målgruppe

Redskab til forankringsproces er målrettet ledere i dagtilbud, områdeledere og pædagogiske konsulenter. Det er lederens ansvar at rammesætte arbejdet, herunder at skabe tillidsfulde rammer og dialog om formål, forventninger, ansvar og opfølgning.

Forvaltningens rolle kan fx være at følge tiltag og netværk på tværs af dagtilbud samt at indgå i en konsulentrolle.

Materialets formål

Udgangspunktet for jeres arbejde med dette redskab kan fx være et ønske om at udvikle den pædagogiske praksis i tråd med læreplanen. Det kan derfor være en god ide at begynde med det andet grundlæggende redskab, Redskab til selvevaluering, som I kan bruge til at analysere og evaluere jeres pædagogiske praksis med.

I jeres samarbejde om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse er det væsentligt at kunne styrke hinanden professionelt med kollegial feedback og gensidig læring. 

Ved at bruge de fem forankringsprocesser, der præsenteres i materialet, tilegner I jer ny faglig og praksisbaseret viden. I fællesskab reflekterer I over de nye perspektiver i forhold til, hvilken betydning de har for jeres praksis.

De fem procesredskaber

Redskabet præsenterer fem forankringsprocesser, som kan give jer en ramme til systematisk og løbende at udvikle jeres pædagogiske praksis og forankre denne udvikling:

  1. Supervisionsforløb
  2. Aktionslæring
  3. Professionelt læringsnetværk
  4. Besøgslæring
  5. Kollegial observation

Bag om redskabet

Redskab til forankringsproces er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialministeriet, 2018, i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Materialet er ét ud af flere inspirationsmaterialer, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan – I kan finde de øvrige materialer nederst på siden.

Redskab

Ønsker I et mindre antal trykte eksemplarer af redskabet, kan I bestille det hos Rosendahls Boghandel. Materialet er gratis – dog betaler I selv for pakning og fragt. Ønsker I selv at trykke redskabet, skal I anvende den trykklare fil herunder.

Ministeriets øvrige inspirationsmaterialer til den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan
© Børne- og Socialministeriet

Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold

Denne publikation henvender sig til alle, der arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud. Her kan I læse, hvilke krav der stilles til den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbudsloven og i bekendtgørelsen.
Redskab til selvevaluering billede
© Børne- og Socialministeriet

Redskab til selvevaluering

Redskab til selvevaluering er et af to grundlæggende redskaber, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan. I kan anvende redskabet som inspiration, når I skal analysere og evaluere jeres pædagogiske praksis.
Kort om evaluerende pædagogisk praksis
© Børne- og Socialministeriet

Evaluerende pædagogisk praksis

Evaluerende pædagogisk praksis er et centralt område i den styrkede pædagogiske læreplan. I dette materiale kan I som ledere og pædagogisk personale få viden om og inspiration til jeres arbejde med dagtilbuddets evalueringskultur og den løbende evaluerende pædagogiske praksis.
Kort om samspil og relationer
© Børne- og Socialministeriet

Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø

Samspil og relationer er et centralt område i den styrkede pædagogiske læreplan. I dette materiale kan I som ledere og pædagogisk personale få viden om og inspiration til arbejdet med samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø.

Emneord