Redskab til selvevaluering

Redskab til selvevaluering er et af to grundlæggende redskaber, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan. I kan anvende redskabet som inspiration, når I skal analysere og evaluere jeres pædagogiske praksis.
Redskab til selvevaluering
© Børne- og Socialministeriet

Materialets formål

En selvevaluering skaber en ramme for en struktureret dialog om og en analyse af jeres pædagogiske praksis. Gennem denne dialog får I et indblik i hinandens oplevelser og forståelser af praksis ud fra refleksions- og vurderingsspørgsmål.

I bliver klogere på, hvor I er godt på vej, og hvor I har brug for at arbejde mere med jeres pædagogiske praksis. I bliver også guidet til at beslutte, hvordan I vil handle på baggrund af jeres refleksioner og vurdering.

Bagefter kan I bruge Redskab til forankringsproces som en hjælp til at forankre den praksis, I har besluttet at udvikle på baggrund af selvevalueringen.

Den pædagogiske leders rolle

Redskabet henvender sig til jer som pædagogisk personale med jeres leder som den, der fastsætter den overordnede ramme.

Som leder understøtter du processen ved at skabe gode rammer for dialogen og sikre, at den i sidste ende fører til en pædagogisk praksis i overensstemmelse med den styrkede pædagogiske læreplan.

På baggrund af selvevalueringen kan du som leder vælge at sætte fokus på områder i den styrkede pædagogiske læreplan gennem en række tematiske materialer, som udgives i løbet af de kommende år:

  1. Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen
  2. Børnesyn og børneperspektiver
  3. Børns leg
  4. Det brede læringssyn
  5. Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø
  6. Børn i udsatte positioner og alle børns deltagelse i børnefællesskaberne
  7. Evaluerende pædagogisk praksis
  8. Forældresamarbejde om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse
  9. Sammenhængende overgange

Temaerne Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø og Evaluerende pædagogisk praksis er udkommet.

Bag om redskabet

Redskab til selvevaluering er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Børne- og Socialministeriet, 2018, i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Materialet er ét ud af flere inspirationsmaterialer, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan – I kan finde de øvrige materialer nederst på siden.

Redskab

Ønsker I et mindre antal trykte eksemplarer af redskabet, kan I bestille det hos Rosendahls Boghandel. Materialet er gratis – dog betaler I selv for pakning og fragt. Ønsker I selv at trykke redskabet, skal I anvende den trykklare fil herunder.

Ministeriets øvrige inspirationsmaterialer til den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan
© Børne- og Socialministeriet

Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold

Denne publikation henvender sig til alle, der arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud. Her kan I læse, hvilke krav der stilles til den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbudsloven og i bekendtgørelsen.
Redskab til forankringsproces
© Børne- og Socialministeriet

Redskab til forankringsproces

Redskab til forankringsproces er et af to grundlæggende redskaber, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan. I kan anvende redskabet som inspiration til at udvikle og forankre et stærkt pædagogisk læringsmiljø i tråd med den styrkede pædagogiske læreplan.
Kort om evaluerende pædagogisk praksis
© Børne- og Socialministeriet

Evaluerende pædagogisk praksis

Evaluerende pædagogisk praksis er et centralt område i den styrkede pædagogiske læreplan. I dette materiale kan I som ledere og pædagogisk personale få viden om og inspiration til jeres arbejde med dagtilbuddets evalueringskultur og den løbende evaluerende pædagogiske praksis.
Kort om samspil og relationer
© Børne- og Socialministeriet

Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø

Samspil og relationer er et centralt område i den styrkede pædagogiske læreplan. I dette materiale kan I som ledere og pædagogisk personale få viden om og inspiration til arbejdet med samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø.

Emneord