Reform af de gymnasiale uddannelser

SIP-kurserne i efteråret 2017 handler om dannelse, fagligt samspil og styrket digitalisering i undervisningen. Du kan læse om de tre temaer herunder.

Dannelse

Almendannelse og studiekompetence opnås på et fundament af viden og kundskaber i fagene og i samspillet mellem fagene. Eleverne skal udvikle deres personlige myndighed ved at kunne forholde sig reflekterende, kritisk og ansvarligt til deres omverden. Det betones endvidere, at eleverne skal forberedes til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter. Eleverne skal derigennem opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Fagligt samspil

Fagligt samspil indgår i alle fire gymnasiale uddannelser, men i forskellige udformninger. Eleverne skal behandle komplekse problemstillinger i både enkelte fag og i det faglige samspil. Flerfaglige forløb skal medvirke til at udvikle og skabe progression i såvel de generelle studiekompetencer som de skriftlige kompetencer hos eleverne.

Styrket digitalisering i undervisningen

Eleverne skal opnå digitale kompetencer, så de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale medier og at indgå i digitale fællesskaber. I fagene skal eleverne lære at søge information og forholde sig kildekritisk, når de søger viden gennem digitale medier, og gennem undervisningen skal eleverne opnå erfaring med digitale fællesskaber og arbejde med skabelsen af digitale produkter.

Dannelse

Merete Risager om dannelse i gymnasiet

Merete Risager taler om dannelse

Undervisningsministeren Merete Risager taler om dannelse som introduktion til SIP 3 kursus, november 2017.
Vincent Hendricks

Dialog om dannelse

Se denne dialog om dannelse mellem Vincent Hendricks, Professor i filosofi, Københavns Universitet og Jens Philip Yazdani, Formand for DGS.

Styrket digitalisering

Gymnasieelever
© Ulrik Jantzen

It og digital dannelse i gymnasiet

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) præsenterer i denne erfaringsopsamling eksempler på og viden om arbejdet med it og digitale læremidler fra udvalgte gymnasier. Opsamlingen viser, at der både er muligheder og barrierer i forbindelse med brugen af it og digitale læremidler.
Elever

Digital dannelse og progressionsplan

Århus Statsgymnasium har i flere år arbejdet med en progressionsplan for digital dannelse, hvor klare mål og tests af elevernes færdigheder og kundskaber integreres i en undervisning, der skal gøre eleverne i stand til at navigere sikkert i det digitale landskab.
Fravalgsvurdering

Fra valg til vurdering - udvikling af en IT-skolestrategi

Et netværksprojekt i udvikling af IT-skolestrategi, her kan du finde link til, hvordan gymnasieskoler på forskellig vis har arbejdet med at kvalificere og udvikle det digitale felt i en samlet skoleplan.

Reformens centrale temaer

evaluering

Formativ evaluering

Med den nye gymnasiereform skal fokus på feedback og evalueringskultur styrkes yderligere.
Annegrete Larsen

Nyt grundforløb

Bedre og kortere grundforløb står der som overskrift i den politiske aftale om en gymnasiereform, men hvad betyder det egentlig? Hvad bliver reelt nyt i grundforløbet og hvad er formålet med det? Det forklarer chefkonsulent Jens Refslund Poulsen og kontorchef Annegrete Larsen i videoen herunder. Du kan se hele videoen eller læse nogle af deres svar:
Anders Svejgaard Pors

Det professionsrettede hf

Hf-uddannelsen skal i højere grad professionsrettes, står der i den politiske aftale om en gymnasiereform, men hvad ligger der mere præcist i det?

SIP-kurserne - informationer og powerpoints

SIP 3

Efterår 2017

Find oplæg fra SIP3, der blev afholdt i november 2017.
sip

Forår 2017

Find materialer fra SIP2, der blev afholdt i uge 12-13 2017.
sip

Efterår 2016 stx

Materialer og præsentationer fra SIP 1a til stx.
sip

Efterår 2016 hf

Materialer og præsentationer fra SIP 1b til hf.
Undervisning
© Ulrik Jantzen

Temadag om HF

Temadag om projekt- og praktikforløb, timepuljer, professionsorientering samt studiekultur, elevtrivsel, klassefællesskab og fastholdelse.

Relaterede links

Få svar på de spørgsmål, som Undervisningsministeriet ofte får om reformen.
Find læreplaner og vejledninger til alle fag på uvm.dk
Lov om de gymnasiale uddannelser.
Her står de overvejelser, der ligger bag lovteksten på side 19 – 113.
Bekendtgørelser for elever, som har påbegyndt uddannelsen efter 1. august 2017