Reformationen – en del af historiekanonen

Reformationen i 1500-tallet ændrede Danmark på mange måder. Med reformationen som omdrejningspunkt kan behandles emner om tro, om modsætning mellem katolicisme og protestantisme, om indretning af kirker og om socialforsorg.

Hvad er reformationen ?

Reformationen betegner den kirkelige omvæltning i 1500-tallet, der, igangsat af Martin Luther, splittede den europæiske kristenhed og førte til dannelsen af de protestantiske kirker.

To af forudsætningerne var kirkens voksende verdslige magt og humanismens nye tekstkritiske måde at læse Biblen på. Luthers hovedtanke var, at mennesker kun frelses ved tro alene og ikke ved at gøre gode gerninger, samt at kirken ikke er guddommelig indstiftet, men skabt af mennesker.

Reformationen vandt indpas i Nordeuropa og med udvandrere herfra også i Nordamerika og Australien (efter Gyldendals 3-binds leksikon, 2002).

Reformationen indførtes i de enkelte sogne op til 100 år efter den officielle indførelse.

Se forslag til undervisningsmateriale under "relaterede links" i højre spalte, men start med at se "Den sorte skole om reformationen" herunder (video, 10 min. fra DR).

Den sorte skole - reformationen

.

Forenklede Fælles Mål

Historie
7. - 9. klasse
Kronologi og sammenhæng (obligatorisk)
Kronologi, brud og kontinuitet (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger (vejledende mål)
Principper for overblik (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven har viden om principper for inddeling af historien (vejledende mål)
Det lokale, regionale og globale (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt (vejledende mål)
Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt (vejledende mål)
Historiekanon (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse (vejledende mål)
Eleven har viden om kanonpunkter (vejledende mål)

Relaterede links

I forbindelse med jubilæet bliver der udviklet nye undervisningsmaterialer om reformationen. Her på siden vil der løbende informeres om, hvor du kan finde dem.
I Reformationens Danmarkskort kan du svæve igennem den danske reformations store og små højdepunkter, samt blive klogere på, hvordan reformationen påvirkede alle rigets afkroge.
Her kan du finde arrangementer landet over i forbindelse med reformationsjubilæet. Se også det interaktive kort med beskrivelser over arrangementerne.
Klip fra TV, lyd, video, billeder og elevopgaver i DR's store reformationstema på DR Skole.
Er du underviser har du sikkert adgang til mitcfu, hvor du kan streame TV og film og låne materialer. Dette link søger efter materialer, både online og fysiske, om temaet "reformationen". Husk at logge ind på mitcfu først.