Relationskompetence

Mestrer du som lærer at knytte tætte bånd til eleverne, har du meget bedre indlæringsresultater. Du kan med fordel prøve dine relationskompetencer af under dit praktikforløb.
Relationskompetence

Den perfekte lærer besidder ifølge en undersøgelse fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning tre egenskaber: klasseledelse, didaktisk kompetence og evnen til at skabe tætte relationer til eleverne, altså relationskompetence.

Men hvordan sikrer man, at lærerne har relationskompetence? Spørger man kommende lærere, vil størstedelen højst sandsynligt udtale, at de har styr på relationskompetence, eller at de vil lære det, når de er ude i jobbet. Nogle kan det fra naturens hånd, mens andre faktisk kan lære det. Men det kræver træning. Og har man ikke arbejdet systematisk med relationskompetence, kan det være en udfordring at finde frem til, hvad det er, og hvordan man gør det. Især også i en hverdag, hvor det at skabe ro i klassen er en udfordring. Der er derfor behov for, at der tages mere systematisk hånd om at styrke kommende lærere eller nye lærere i relationskompetence og give dem praktiske værktøjer.

I arbejdet med relationskompetence skal man reflektere over relationen. Fx når man prøver at lære en elev noget, sætter man eleven i en presset situation. Man bør derfor overveje, hvor stort et pres man må lægge på eleven, og kan man tillade sig at stille spørgsmål og demonstrere, at eleven ikke forstår det? Hvor meget påvirkes eleven af det her? Er det ved at blive desperat? Hvad foregår der inde i hovedet på eleven?

En måde en lærer kan blive bedre inden for relationskompetence, er ved at blive coachet af andre undervisere eller psykologer, som kan træne læreren i at være opmærksom på elevrelationen på en ny måde.

Som lærerstuderende kan du med stor fordel sige til din praktikvejleder og lærer i klassen, at du gerne vil have fokus på at skabe relationer med eleverne. Det er den bedste måde at forberede sig på, inden man får sit første job som nyuddannet lærer.

Relationskompetence er vigtig af flere årsager. Det gavner trivslen hos den enkelte elev, i klassen og så viser undersøgelser, at lærere, der formår at indgå i relationer med elever på en ligeværdig, venlig og god måde, har langt bedre indlæringsresultater.