Religion i KS

Inspiration og ressourcer til undervisningen i KS på HF. Flere undervisningsforløb om blandt andet hinduisme, civilreligion, islam og buddhisme.

Undervisningsforløb

5990_.jpg

Introforløb til religionsfaget

Forløbet er bygget op omkring dokumentarfilmene Penge på snor og Det tredje hus, som er del af Danidas Verdensfilm. Det træner både den globale og digitale kompetence. Kan anvendes som introduktion til religion c på stx/hf eller religionsdelen i ks på hf.
Brasiliens flag

Candomblé i Brasilien

Forløbet giver en introduktion til Candomblé i Brasilien. Undervejs analyseres myter og ritualer, der skabes forståelse for antropologisk metode og samspillet mellem religion, historie og samfund. Egnet til HF-enkeltfag, religion c. Tidsforbrug: cirka 14 timer.
Frihedsgudinden i USA

Civilreligion

Formålet med forløbet er at give eleverne indblik i begrebet civilreligion med inddragelse af Rousseau og Durkheim. Eksempler kan bruges fra DK og/eller USA. Egnet til religion c.
Dannegrog flager på Amalienborg

Civilreligion - Dronningens nytårstale

Formålet med forløbet er at give eleverne indblik i begrebet civilreligion med inddragelse af Rousseau og Durkheim. Dronningens nytårstale bruges som eksempell. Egnet til HF-enkeltfag, religion c.
En gudinde bliver gjort klar med sminke
© Danida

Hinduismens guder på jorden - intro

Forløbet er bygget op omkring de to korte dokumentarfilm, som er del af Danidas Verdensfilm. Det træner både den globale og digitale kompetence. Kan anvendes til religion c og b (stx/hf) og kultur- og samfundsgruppen (hf).
Muslimsk bøn

Islam - generel indføring

Formålet med forløbet er at give en generel indføring i islam med vægt på religionens formative periode og islams mangfoldighed – dens forskellige gestaltninger i nutiden. Egnet til religion c.
moske.jpg

Islam og islamdebatten efter 11.9.2001

Forløbet indeholder gennemgang af islam, tolkninger af 11/9 og debat om sammenhæng eller adskillelse mellem religion og stat i islam. Desuden anvendes religionsteoretiske tilgange. Egnet til religion b.
Foto fra Danidas Verdensfilm "Learning to be Free"
© Mads Volquartz & Cecilie Kallestrup

Politisk buddhisme i Myanmar

Forløbet er bygget op omkring dokumentarfilmen Learning to be free, som er del af Danidas Verdensfilm. Det træner både de globale og digitale kompetencer. Kan anvendes til religion c og b (stx/hf) og kultur- og samfundsgruppen (hf).
Meditiation på jobbet

Religion i det sekulariserende samfund - religion c

Forløbet giver eleverne indblik i sekulariseringens historiske baggrund, religionskritik og religionsvidenskabens forudsætninger. Desuden oplæg til udførelse af feltarbejde. Egnet til religion c.
Nåleskov tidligt om morgenen

Sekularisering og afsekularisering

Forløbet giver indblik i sekulariseringsprocessen og dens betydning i Vesteuropa. Desuden giver det indblik i begrebet afsekularisering, som spiller en rolle på en række punkter i det senmoderne samfund. Egnet til Religion C.
Kosmisk energi

Sekularisering og New Age

Formålet med forløbet er at give eleverne indsigt i sekulariseringens bagrund og udvikling i Europa. New Age bruges som et eksempel på den individualisering af det religiøse, som præger det postmoderne samfund.

Inspiration og kortere aktiviteter

lysskilt
© JPW

Julen - links og jeopardy

Få inspiration til at behandle den kristne højtid i undervisningen. Der er både links til det alvorlige og det sjove.
tavle med innovation

Innovation i religionsfaget

På fagdidaktisk kursus februar 2014 fremlagde Lene Frida Rasmussen og Anne Bang-Larsen forslag til træning af innovationssekvenser i religionsfaget for kandidaterne. Hermed både deres pptx og træningssekvenserne.
julemand
© JPW

Julejeopardy

Giv dine elever en sjov oplevelse med en julejeopardy. Samtidig bliver de kloge på julen og alle dens elementer.
Jordkloden med billeder af ansigter

DR Undervisning - religion

På DR's side om religion til gymnasiet kan du finde tv-klip og hele udsendelser om en lang række temaer.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Emneord