Repeter med quizzer af elever

Gør repetition til en leg. Lad eleverne lave quizzer, der tester kendskab til begreber og viden indenfor et fagligt område. Især processen med at finde forkerte, men "næsten rigtige" svar er god træning!

Formål

At få elever til at forholde sig til et fagligt område og gøre dem i stand til at opstille relevante spørgsmål og svarmuligheder.  

Omfang: Ca. 60-120 min.

Forberedelse

Opdel eleverne i grupper, så der er fagligt stærke elever i alle grupper.

Modulet før fortæller man eleverne, at der er fokus på repetition næste gang, og de hver skal formulere 2-5 spørgsmål med tilhørende rigtige svar og (alt efter quiztype) forkerte svar, man kunne tro var rigtige! 

Gennemførelse

  1. Start med at forklare øvelsen og understreg, at det er vigtigt, at evntuelle forkerte svarmuligheder forekommer realistiske.
  2. Giv dernæst grupperne ca. halvdelen af tiden at udarbejde quizzen. 
  3. Sæt eleverne til at spille quizzerne - enten i klassen eller i matrixgrupper - alt efter valgt redskab.
  4. Efter hvert spil diskuteres det, hvilke spørgsmål, der var mest relevante og fagligt interessante.

Opfølgning

Eleverne lægger links til quiz ind i fælles dokument/side, så de kan bruge det til repetition senere i forløbet, før prøver eller eksamen.

Kreditering

Jacob Stenløkke Bendtsen, Hvidovre Gymnasium & HF

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Enkelt: indsæt opgaver og svar i hver sin kolonne og gem! - God til begrebspar, gloser/oversættelser...
Hurtigt og enkelt quizprogram med opgaver, hvor man skal vælge det rigtige svar ud af 4.
Enkelt at sætte op, men forholdsvist mange spørgsmål per quiz og da der er fritekstsvar, skal det sikres, at der kun er ét rigtigt svar.
Simpelt layout, men intet logon og enkelt at lave forskellig typer af test: Multiple choice, sandt/falsk eller fritekst!.

Emneord