Ringe i vandet - syng sange i fællesskab

Lyt til sangene fra sangbogen 'Ringe i vandet' og syng dem derefter på klassen. Sangbogen og det tilhørende materiale er særligt relevant i forbindelse med sange på flere sprog.
Sang

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering.

Sangbogen 'Ringe i vandet' er uddelt til samtlige danske folkeskoler i Danmark. Anførte ressource indeholder indspilninger af en række af sangbogens sange, herunder 12 sange på typiske indvandrersprog. De fleste sange i sangbogen findes naturligvis også i andre typiske skolesangbøger. Ressourcen er velegnet som afsæt for at lære helt nye sange. 

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan synge en fællessang på et udvalgt fremmedsprog.

Oversigt over trykte og indsungne sange på typiske indvandrersprog (titel/sangnummer/land/tema)

Bilmem su felegin (68/Tyrkiet/'Når jeg tænker over det hele')

Emina (79/Mellemøsten/'Alle dem jeg kan li'')

Ez befir im (111/Kurdistan/'Herhjemme og rundt omkring')

Fogh en'nakhal (119/Irak/'Herhjemme og rundt omkring')

Gole gandom (5/Iran/Sensommer)

Lathey dee chaader (82/Pakistan/'Alle dem jeg kan li')

Molla Mammad jan (71/Afghanistan/'Alle dem jeg kan li')

Pulli mane (88/Sri Lanka/'Alle dem jeg kan li')

Raft-i Yusuf begi (83/Afghanistan/'Alle dem jeg kan li')

Ruse kose, curo, imas (80/Bosnien-Hercegovina/'Alle dem jeg kan li')

Shekare ahou (87/Iran/'Alle dem jeg kan li')

Ya Laura hobuki (75/Mellemøsten/'Alle dem jeg kan li')

Undervisningsaktivitet

Start med at vælge en relevant sang. Sangen kan evt. være en anledning til at invitere nogle forældre/ældre elever med relevante sprogkundskaber ind i undervisningen. Sangen kan desuden være en åbning i forhold til at lade elever/forældre fortælle om deres oprindelsesland og sprog.

Materialet er dels sangbogen 'Ringe i vandet' og dels det tilhørende onlinebaserede materiale, hvor det er muligt at lytte til korversioner af sangene.

Arbejdsformen består i høj grad af imitation, eftersom de foreslåede sange er nærmest umulige uden forkundskaber. Det er næsten en forudsætning, at mindst en person har kendskab til det sprog, som sangen er skrevet på. I den forbindelse vil det være en stor fordel, hvis en native-speaker kan føre an. Alternativt må ambitionerne indstilles derefter.

Aktiviteten indbyder i høj grad til undervisningsdifferentiering forstået på den måde, at elever, der måske sjældent oplever at kunne anvende deres andet modersmål i forbindelse med skoledagen, i denne sammenhæng får mulighed for opleve deres andet modersmål som en særlig ressource. 

Hvad gør læreren?

Læreren udvælger en eller to sange fra materialet. Det er oplagt at udvælge en sang eller to, hvor udvalgte elever har særlige sproglige fordele. Lad så vidt muligt sådanne elever føre an i indstuderingen - de kan f.eks. hjælpe med at udtale ordene rigtigt, udpege oprindelseslandet på kort mv. 

Hvad gør eleverne?

Eleverne lytter til indspilningen og følger så vidt muligt med i teksten.

Eleverne synger sangen sammen med indspilningen og evt. efterfølgende lærerens akkompagnement. 

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

  • Eleverne kan synge en fællessang på et udvalgt fremmedsprog.

Tegn på læring

  1. Eleven imiterer verselinjerne sammen med andre.
  2. Eleven synger sangen sammen med en korversion af sangen.
  3. Eleven synger sangen sammen med resten af klassen med enkelt akkompagnement.

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Forenklede Fælles Mål

Musik
5. - 6. klasse
Musikudøvelse (obligatorisk)
Sangrepertoire (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan synge med på et bredt repertoire af sange på flere sprog (vejledende mål)
Eleven har viden om tydelig tekstudtale og stilart (vejledende mål)