Sådan bruges ressourcepersoner og team bedst

En forskergruppe har kigget bagom arbejdet med team, ressourcepersoner og co-teaching. 2014.
Team

Hvad skal der til for at team, ressourcepersoner og co-teaching fungerer bedst muligt?

Det har en forskergruppe set nærmere på.
Resultatet er blevet en rapport, som viser, hvilke betingelser der skal være til stede og hvilke indsatser, der skal iværksættes – rapporten giver i øvrigt en række anbefalinger til arbejdet. 

Ressourcepersoner

Ressourcepersoner er på skoler organiseret i ressourceteam, som på forskellige

måder bidrager til udviklingen af inkluderende læringsmiljøer. Nogle ressourcepersoner arbejder på egen hånd med en eller flere elever, andre har en rådgivende eller vejledende funktion i forhold til almenlæreren eller indgår som sparringspartner for almenlæreren, i forhold til udvikling og kvalificering af lærerens praksis.

 Forskningen viser blandt andet, at samarbejdet mellem almenlærer og ressourceperson eller -team skal bygge på et fælles ansvar for alle elevers læring og udvikling på en måde, så almenlærer og ressourceperson arbejder tæt sammen under hele processen. Samtidig skal der skabes en samarbejdskultur præget af gensidig respekt for hinandens faglighed, erfaringer og kompetencer. 

Co-teaching

Co-teaching har ifølge forskningen en gavnlig effekt på elevers læring. Co-teaching er en undervisningsform, hvor en almenlærer og ressourceperson med specialpædagogisk viden har fælles ansvar for planlægning, forberedelse, gennemførsel, evaluering og udvikling af undervisningen for alle elever i en klasse.

Co-teaching forudsætter blandt andet at specialviden om børns behov sidestilles med almenviden om fag og undervisning, og at der afsættes tid til refleksion og faglig dialog.

Brug teamsamarbejdet rigtigt

Teamsamarbejde kan have en gavnlig effekt på udviklingen af inkluderende læringsmiljøer, men i praksis er samarbejdet ofte primært rettet mod planlægning og organisering af undervisningen.

Anbefalingerne til det gode teamsamarbejde lyder derfor blandt andet på at flytte fokus fra planlægning til pædagogiske og didaktiske diskussioner og refleksioner samtidig med, at der sættes fokus på fælles pædagogiske og didaktiske mål. Der er samtidig en tendens til, at lærere fastholder deres individuelle autonomi og ansvar for deres egen undervisning i teamsamarbejdet, hvilket blokerer for udvikling og

kvalificering af praksis. Derfor anbefaler forskerne også at teamsamarbejdet professionaliseres gennem efteruddannelse i samarbejde.