Sæt bevægelse i naturfagene

”Sæt bevægelse i naturfagene” er et inspirationshæfte med konkrete øvelser og ideer til, hvordan du kan inddrage bevægelse i natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. Hæftet er udgivet af NTS-centeret, som i samarbejde med erfarne naturfagslærere og pædagoger har indsamlet, udviklet og afprøvet øvelserne.

Fysisk aktivitet og bevægelse skal med den nye folkeskolereform spille en større rolle i den længere og varierede hverdag. Målet er at fremme elevernes læring, motivation, sundhed og trivsel.

I inspirationshæftet her får du konkrete idéer til, hvordan du i naturfagene kan have fokus på fysiologi, sundhed og bevægelse som en del af det faglige indhold. Læs mere og få indsigt i, hvordan naturfagene kan give mening i forhold til indsatsen for bevægelse både i den fagopdelte og den understøttende undervisning.

NTS-centret opfordrer desuden alle naturfagslærere til at dele ud af deres bevægelsesaktiviteter, så bevægelsesportalen kommer til at myldre af gode idéer. Du kan nemt sende dit eksempel ind via skemaet her:

Sæt naturfagene i bevægelse – kom med dine forslag