Sæt kompetencer og ressourcer i spil

En central opgave i arbejdet med inklusion er at skabe en fælles pædagogisk platform, hvor det pædagogiske personale drøfter udvikling og udfordringer i forhold til klasser og enkeltbørn.
Blokke

Gennem en konstruktiv og struktureret dialog bliver det muligt at dele, udvikle og anvende det store videnspotentiale, der findes hos medarbejderne i skoler og dagtilbud.

En af de væsentligste ledelsesopgaver i forvaltninger, institutioner og skoler er at organisere fælles faglige læringsmiljøer, hvor medarbejdere og ledere løbende kan udvikle deres kompetencer og øge kvaliteten af den pædagogiske indsats.

Det er en opgave, som ledelsen skal løse i tæt samspil med medarbejderne – og som baseres på en fælles vision for den pædagogiske linje. Samtidig er det vigtigt, at ledelsen skaber de praktiske rammer, som gør, at der er mulighed for at skabe pædagogisk udvikling og et fælles engagement blandt medarbejderne.

 

Kompetenceudvikling og samarbejde

Model uden tekst

Om kompetenceudvikling

Længerevarende uddannelsesforløb med vekselvirkning mellem viden, praksis og coaching kan være med til at understøtte praksisforandringer.
Mennesker forbundet af vektorer

Samarbejdet mellem lærere og pædagoger styrker inklusionen

Samarbejdet mellem lærere og pædagoger giver de professionelle flere perspektiver på børnene og øger muligheden for at skabe inklusion i praksis. Samtidig giver pædagogernes kontakt til forældrene også lærerne adgang til viden om hjemmeforhold, der kan have betydning for barnets liv i skolen.
Tre pile

PPR i forandring

Inklusion er en fælles kommunal opgave, hvor PPR spiller en helt central rolle. I mange kommuner er PPR skolernes og daginstitutionernes nærmeste samarbejdspartner, når de har bekymringer for et barn.

Cases

Teamsamarbejdet i praksis.

Tid til pædagogisk udvikling i Gribskov

Da de informationstunge personalemøder blev erstattet af pædagogiske udviklingsmøder, fik medarbejderne et fælles pædagogisk udgangspunkt på tværs af uddannelsesniveau i Gribskov. Og det kan mærkes i samværet med børnene.
Barn med brandhjelm stirrer på brandalarm

Alle mødes i Lemvig ungdomsgård

Lemvig Ungdomsgård har 250 medlemmer mellem ni og 22 år. 50 af dem er specialbørn, der indgår i dagligdagen og dermed kan spejle sig i de andre børn. Klubben har blandet børn fra almen- og specialområdet siden 1997. I begyndelsen var afdelingerne skarpt opdelt, det holdt i to dage...

Hvad siger forskningen?

Team

Teamsamarbejdet nødvendigt for inklusion

Inklusion kan kun lykkes i fællesskab. Hvis det pædagogiske personales teamsamarbejde ikke fungerer, så fungerer inklusionen heller ikke, og det skal ledelsen tage højde for, når rammerne for teamsamarbejdet skal tilrettelægges.

Emneord