Søren Espersen, Dansk Folkeparti, om rigsfællesskabet

Video med Søren Espersen, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Han udtaler sig bl.a. om rigsfællesskabet og EU.
Søren Espersen, Folketinget
© Sven Jeppesen

Søren Espersen er medlem af både Færøudvalget og Grønlandsudvalget

Filmens indhold

Filmen, som kan ses nederst i dette modul, varer 5 ½ minutter. I nedenstående tabel ses indholdet samt minutter og sekunder for start af afsnit.

Tid Kapitel Indhold
0:00 Søren Espersen Præsenterer sig selv og rigsfællesskabet, der er et godt og gammelt fællesskab
0:40 Fordele og ulemper ved rigsfællesskabet Ser stort set kun fordele, dog rarest, hvis bloktilskuddene kunne overflødiggøres
1:16 Bloktilskud til Færøerne Fæøerne kan stort set klare sig uden de ca. 600 millioner
2:00 Danske skoler i kontakt Tag derop på dannelsesrejse, evt. med støtte. Det er bedre end Prag.
2:35 Udvinding af mineraler Det bør gøres i fællesskab, nordiske investeringer
3:08 Spørgsmålet om selvstændighed Forfejlet grønlandsk sprogpolitik, lær mere dansk
4:05 EU og rigsfællesskabet Danmark var tvunget til at svigte Færøerne i den såkaldte Makrelkrig. Og DK og F er på hver sin side vedrørende boycot af Rusland. Det skyldes EU.
5:10 Rulletekster

Generelt om rigsfællesskabet

Grønland og Færøerne er dele af det danske rige. På grund af områdernes særlige nationale, historiske og geografiske forhold har de en udvidet grad af selvstyre.

Med hjemmestyre-/selvstyrestyreordningerne er der overført kompetence og ansvar til de færøske og de grønlandske myndigheder, der således forvalter de samfundsopgaver, som er overtaget fra staten, fastsætter lovgivning for disse områder og har et selvstændigt økonomisk ansvar for opgavernes løsning. Staten yder årligt et generelt økonomisk tilskud til Grønland og til Færøerne. 

Færøernes hjemmestyre blev etableret i 1948 og Grønlands hjemmestyre i 1979. I 2005 trådte en ny selvstyreordning i kraft for Færøerne, og i 2009 afløstes den grønlandske hjemmestyreordning af en selvstyreordning. 

I Folketinget sidder 175 medlemmer valgt i Danmark samt to medlemmer valgt i Grønland og to i Færøerne.

Oplæg til debat

Hvorfor er Søren Espersen glad for rigsfællesskabet?

Hvilke problemer er der alligevel med rigsfællesskabet?

Diskuter Søren Espersens budskaber om EUs betydning i denne sammenhæng.

Vurder, hvad det betyder for Danmark at være i rigsfællesskab med Grønland og Færøerne.

Relaterede links

En profil af Søren Espersen fra Folketingets hjemmeside.