Samarbejdet mellem skoler og læringskonsulenter

Skolerne i puljeprogrammet bliver tilbudt sparring på egne udfordringer, præsentation af vidensbaserede inspirationsmaterialer og drøftelser af erfaringer i netværk.

Skolerne i puljeprogrammet har holdt dialogmøder med læringskonsulenterne i august måned, hvor den enkelte skoles særlige udfordringer er blevet klarlagt. Herefter fulgte kick-off-seminarer fire steder i landet i september og oktober, og fra slutningen af 2017 begyndte skolerne at mødes til vejlednings- og netværksdage. Undervejs får skolerne sparring og vejledning fra læringskonsulenterne via blandt andet videokonferencer.        

Både på kick-off-seminarer, vejlednings- og netværksdage samt faglige temadage er skolerne blevet præsenteret for vidensbaseret og praksisnær inspiration til det videre arbejde med at løfte de fagligt udfordrede udskolingselever. Samtidig er der rig mulighed for at videndele om erfaringer og udfordringer.

Læs mere om kick-off-konferencerne og se videooplæggene

Læs mere om netværk samt  vejlednings- og netværksdage – og se oplæggene

Lærernes oplevelse:

Kirsten Knutzen og Allan Vraa, Firkløverskolen

Fedt at genvinde sin faglige nysgerrighed 

Udskolingsafdelingen på Firkløverskolen i Give deltager i programmet for elevløft. 
I artiklen her fortæller to lærere lidt om, hvad deltagelsen har betydet for skolen i forhold til at genskabe den faglige nysgerrighed, få de gode metoder til at sprede sig blandt kollegaerne og få eleverne til at tro på deres egne evner.

Skolerne i puljeprogrammet 

De 91 skoler fordeler sig over hele landet - se listen over deltagende skoler - eller kig på kortet nedenfor. Når du zoomer ind kan du også se, hvilke læringskonsulenter, der er tilknyttet de forskellige netværk.

Emneord