Sammen om digital dannelse

Digitale redskaber spiller en stor rolle i barnets liv, men barnet kan ikke danne sig selv digitalt. Dette inspirationsmateriale lægger op til dialog om dagtilbuddets og forældresamarbejdets betydning i barnets digitale dannelse.
Digital dannelse
© Danmarks Evalueringsinstitut

Digitale dilemmaer

Digitale muligheder medfører digitale dilemmaer, som kalder på refleksion og dialog. Fx:

  • Hvornår er de digitale medier og redskaber et plus for børns trivsel, udvikling og læring?
  • Hvornår bør vi stoppe op og overveje, om vi bruger dem fornuftigt?
  • Er det o.k. at tage og dele billeder af børn i dagtilbud?
  • Kan man meningsfuldt inddrage tablets i dagtilbuddenes pædagogiske praksis?

Materialets dilemma- og dialogkort hjælper med at sætte ord på digitale dilemmaer i samarbejdet med forældre.

Materialets indhold

  • to inspirationsvideoer (varighed: 2-3 min.)
  • dialogkort med digitale dilemmaer
  • baggrundsartiklen Børns digitale dannelse sker i samspil med voksne
  • 12 tips til at arbejde med digital dannelse
  • plakat
© Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (2016-20)
© Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (2016-20)

Bag om materialet

Sammen om digital dannelse er resultatet af et af initiativerne i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Styrelsen for It og Læring, Børne- og Socialministeriet, KL og Digitaliseringsstyrelsen.