Sammenligning af data

Forsknings-informeret

Undervisningsforløbet beskriver læringsmålstyret undervisning i faget matematik i en 6. klasse, hvor der arbejdes med stofområdet statistik og sandsynlighed. Området giver gode muligheder for, at eleverne tilegner sig dele af modellerings-, hjælpemiddel- og kommunikationskompetencerne.
Elever arbejder sammen.

Introduktion

Inspirationsforløbet beskriver planlægning, gennemførelse og evaluering af et undervisningsforløb ud fra læringsmålstyret undervisning.

Undervisningsforløbet er opbygget efter den didaktiske ramme for læringsmålstyret undervisning. Du kan læse mere i vejledningen om læringsmålstyret undervisning i folkeskolen under de relaterede moduler..

Undervisningsforløbet  er udarbejdet af et konsortium bestående af UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut for Pædagogik og Læring (DPU), Aarhus Universitet, i samarbejde med Undervisningsministeriet.

Inspirationsforløbene er udgivet af Undervisningsministeriet, 2014.

Formål

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Forløbet tager udgangspunkt i stofområdet statistik og i de matematiske kompetencer modellerings-, hjælpemiddel- og kommunikationskompetencen.

Undervisningsforløbet udfoldes kronologisk. Målstyret undervisning planlægges og gennemføres ud fra relationsmodellen.

Stofområdet statistik giver gode muligheder for, at eleverne tilegner sig dele af modellerings-, hjælpemiddel- og kommunikationskompetencerne.

Modelleringskompetencen tager udgangspunkt i elevernes hverdagserfaringer, og statistiske data bearbejdes med deskriptorer og diagrammer, som kræver brug af hjælpemidler til formidlingen – ofte med anvendelse af digitale værktøjer.

I formidlingen af resultaterne af de statistiske resultater anvendes kommunikationskompetencen.

 

Gennem egne undersøgelser kan eleverne sammenligne data, der vedrører deres eget liv, med data fra en såkaldt helt almindelig dansk 6. klasse – i denne situation fiktivt beskrevet via en Easy Paper på Skoleblogs.

Her har NørreSkole6c oprettet en blog, hvor de anvender statistik til at undersøge forskellige forhold i deres egen klasse. Eleverne har her bl.a. undersøgt, hvor langt de har til skole, hvilke fritidsinteresser de har, og i hvilke måneder de har fødselsdag.

Resultaterne af undersøgelserne beskrives i artikler på bloggen.

Læs mere Vis mindre

Omfang

Forløbet varer 3-5 lektioner.

Planlægningsfasen (3)

Undervisningsdifferentiering

Elever arbejder sammen.
© Troels Gannerup Christensen
Differentiering er, når læreren sikrer, at læringen er meningsfuld og effektivt indrettet på, at alle elever når lektionens eller lektionernes mål.

Gennemførelsesfasen (5)

Lektion 1: Sammenligning af data

Elever arbejder sammen.
© Troels Gannerup Christensen
I 1. lektion skal eleverne introduceres til målene, forløbet og en fiktiv klasses blog på skoleblogs.dk.

Lektion 2: Sammenligning af data

Elever arbejder sammen.
© Troels Gannerup Christensen
I 2. lektion skal eleverne med udgangspunkt i den fiktive 6. klasses blog på skoleblogs.dk formulere spørgsmål og lave kategorier til egen pilotundersøgelse.

Lektion 3: Sammenligning af data

Elever arbejder sammen.
© Troels Gannerup Christensen
I 3. lektion skal eleverne sortere data samt udvælge diagrammer og relevante deskriptorer til beskrivelse af egen undersøgelse.

Lektion 4: Sammenligning af data

Elever arbejder sammen.
© Troels Gannerup Christensen
I 4. lektion skal eleverne udvælge relevante ligheder og forskelle mellem deres egen undersøgelse og den valgte undersøgelse på bloggen..

Vis alle Vis færre

Evalueringsfasen (1)

Evaluering: Sammenligning af data

Elever arbejder sammen.
© Troels Gannerup Christensen
Forslag til evaluering inden, under og efter undervisningsforløbet. Her findes også evalueringsskemaer til udprint.

Forenklede Fælles Mål

Matematik
4. - 6. klasse
Matematiske kompetencer (obligatorisk)
Modellering (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan gennemføre enkle modelleringsprocesser (vejledende mål)
Eleven har viden om enkle modelleringsprocesser (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan anvende enkle matematiske modeller (vejledende mål)
Eleven har viden om enkle matematiske modeller (vejledende mål)
Kommunikation (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan mundtligt og skriftligt kommunikere varieret med og om matematik (vejledende mål)
Eleven har viden om mundtlige og skriftlige kommunikationsformer med og om matematik, herunder med digitale medier (vejledende mål)
Hjælpemidler (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan vælge hjælpemidler efter formål (vejledende mål)
Eleven har viden om forskellige konkrete materialer og digitale værktøjer (vejledende mål)
Statistik og sandsynlighed (obligatorisk)
Statistik (obligatorisk område)
Fase 3
Eleven kan sammenligne datasæt ud fra hyppigheder, frekvenser og enkle statistiske deskriptorer (vejledende mål)
Eleven har viden om hyppighed, frekvens og enkle statistiske deskriptorer (vejledende mål)

Relaterede filer

Med dette evalueringsskema til Excel kan eleverne bedømme, hvor meget nyt de har lært inden for de forskellige læringsmål til/efter hver lektion. Arket kan også lægges i fx. Google Drive og derigennem blive et dokument, som eleverne kan tilgå online.
Med dette evalueringsskema i PDF kan eleverne bedømme, hvor meget nyt de har lært inden for de forskellige læringsmål til/efter hver lektion. Arket skal bare printes.

Relaterede links

Her er linket til den fiktive 6. klasse, hvor eleverne kan finde artikler m.m. til undersøgelse.