Samspil og relationer

I dagtilbud indgår barnet i et fællesskab med andre børn og voksne, som er fælles om at skabe det sociale rum, som de enkelte børn lærer og udvikler sig igennem. Sammen med det pædagogiske personale har de andre børn betydning for, hvilke erfaringer det enkelte barn gør sig, når det er i dagtilbuddet.
Samspil og relationer
© Jelleke Vanooteghem/Unsplash

Voksen-barn-relationer

Kvaliteten af samspillet og relationerne mellem voksne og børn i dagtilbud har stor betydning, da et godt fællesskab med gode og trygge relationer er en vigtig forudsætning for at opnå det, den pædagogiske læreplan sigter mod.

Det har stor betydning i alle aspekter af barnets læring, hvordan personalet henvender sig til barnet, taler med det, giver beskeder og sætter ord på det, der sker.

Børnefællesskaber

Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale sætter rammerne for. Relationer og venskaber er afgørende, hvis barnet skal opleve at være en del af fællesskabet og blive respekteret og lyttet til.

I hverdagen skal der skabes plads til, at barnet både kan vise initiativ og være aktivt deltagende, samtidig med at fællesskabet skaber rum for alle børn, nye relationer, muligheden for at prøve forskellige positioner m.m.

Dagtilbuddets børnefællesskaber skal give mulighed for, at børn kan etablere venskaber på tværs af alder, køn og kultur, og at mobning forebygges. Her har forældrene et medansvar ved at anerkende alle familier uanset familiernes forudsætninger.

De ældste børn

Det pædagogiske læringsmiljø vil for de ældste børn have fokus på at turde møde nye udfordringer, fordybe sig, være vedholdende, kunne indgå i børnefællesskaber og tage initiativ til at indgå i relationer. Når barnet får positive erfaringer med at deltage i dagtilbuddets fællesskaber, får det positive forventninger til de sociale fællesskaber, det senere skal indgå i i skolen.

Ministeriets inspirationsmateriale til arbejdet med samspil og relationer i den styrkede pædagogiske læreplan

Kort om samspil og relationer
© Børne- og Socialministeriet

Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø

Samspil og relationer er et centralt område i den styrkede pædagogiske læreplan. I dette materiale kan I som ledere og pædagogisk personale få viden om og inspiration til arbejdet med samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø.

Inspiration

Plakat: Små børn - store behov
© Børn&Unge Forskning (BUPL)

Små børn – store behov

Plakaten viser forsker Thomas Gitz-Johansens bud på 19 følelsesmæssige behov hos de yngste børn i vuggestuen. Udgangspunktet er forskningsprojektet "Følelsesmæssige relationer mellem børn og voksne i vuggestuen".
Barndom
© Norsk Filmdistribusjon/Speranza AS

Barndom

Barndom er en observerende norsk dokumentarfilm, der følger børn i Aurora Barnehage gennem et år – på barnets og legens præmisser. Her kan I se filmens trailer.
40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud - metoder fra praksis
© DCUM - Dansk Center for Undervisningsmiljø

40 veje til bedre trivsel for børn i dagtilbud – metoder fra praksis

Ifølge dagtilbudsloven skal dagtilbud fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer. I denne metodehåndbog kan I læse eksempler på metoder, der kan få fællesskaberne, de fysiske rammer og andet, der fremmer trivselsarbejdet, til at lykkes.
Babyaktiviteter
© FOA og Kolding Kommune

Babyaktiviteter

Med udgangspunkt i de yngste børns følelsesmæssige og sociale udvikling kan disse aktivitetskort inspirere jer til, hvordan I kan sætte fokus på samværsstunder og relationer med børn i alderen 8 måneder til 1,5 år.
Film

Samtaler med børn

I denne film møder I børn og voksne fra dagtilbuddet Gullandsgården. Her er samtalen mellem børn og voksne en bevidst integreret del af de pædagogiske læringsmiljøer.
Film

Værdien af leg

Legen har egenværdi og er grundlæggende for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud. I denne norske film kan I se og høre om værdien af børns leg.

Viden og forskning

to børn i et træ

Det gode børneliv

Det vigtigste for børn i dagtilbud er gode venner. Det siger børnene selv i en undersøgelse, Børnerådet har foretaget.
Podcast symbol

Den nødvendige omsorg i vuggestuen

I denne podcast kan I møde forsker Thomas Gitz-Johansen, vuggestuen Manegen og høre om forskningsprojektet "Følelsesmæssige relationer mellem børn og voksne i vuggestuen".
Venskabstema
© Dansk Center for Undervisningsmiljø

Bedre børnemiljø

Bedre børnemiljø er en værktøjskasse med enkle, konkrete, gennemprøvede værktøjer, som kan inspirere til arbejdet med at sikre trygge og udviklende børnemiljøer i dagtilbud.
Fri for mobberi vuggestuen
© Fri for Mobberi

Fri for Mobberi

Når I støtter børn i tolerante og positive børnefællesskaber, skaber I det bedste grundlag for at undgå mobning og social eksklusion. Som pædagogisk personale spiller I en afgørende rolle som guides og rollemodeller i forhold til børnenes sociale liv.

Emneord